نویسنده = محسن پیشاهنگ
تعداد مقالات: 4
3. بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-34

10.30502/h.2019.93050

محسن پیشاهنگ؛ محمدحسین مهدوی مهر


4. بررسی تطبیقی احکام فقهی سوق‌المسلمین از دیدگاه شیعه و اهل سنت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 50-68

10.30502/h.2019.93082

محسن پیشاهنگ؛ محمدابراهیم پیشنمازی رستمکلایی