نویسنده = ���������� ��������
بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 81-89

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی