نویسنده = ابراهیم توکلی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اصل اولیه در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

ابراهیم توکلی مقدم


2. بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-69

10.30502/h.2020.104817

ابراهیم توکلی مقدم


3. قاعده حل؛ راه حل بهره گیری از فرآورده های مشکوک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-92

10.30502/h.2019.87209

ابراهیم توکلی مقدم