نویسنده = سیدصادق حیدری
تعداد مقالات: 2
2. ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی گزاره‌های قرآنی ناظر به غذای حلال

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

10.30502/h.2019.93083

سیدصادق حیدری؛ فاطمه محمدی