نویسنده = شهریار اسلامی تبار
تعداد مقالات: 2
1. حقوق مالکیت فکری و چالشهای تحقیق و توسعه در صنعت دارو

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 68-85

10.30502/h.2021.270854.1061

شهریار اسلامی تبار؛ احسان لامع؛ سعید علیزاده مالک؛ فاطمه انوار


2. چالش‌های اخلاقی و حقوقی گردشگری سلامت

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 64-76

10.30502/h.2020.228395.1020

احسان لامع؛ شهریار اسلامی تبار