نویسنده = ������ ���������� ����������
حکم سرو لابستر در جوامع اسلامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-23

10.30502/h.2021.287804.1074

مهدیه غنی زاده