نویسنده = بی بی مرضیه رضوی زاده
تعیین راهبرد‌‌های مؤثر در طراحی و تجاری‌‌سازی نشان غذایی طیب

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-9

10.30502/h.2021.298688.1078

بی بی مرضیه رضوی زاده؛ مسلم جهانی؛ حسین زمانی خادمانلو


طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی سردخانه‌ها و واحدهای فراوری خرما بر اساس اصول طیب و الگوی AHP

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 77-89

10.30502/h.2022.300546.1079

راضیه نیازمند؛ منیره السادات شاکری؛ بی بی مرضیه رضوی زاده؛ مجتبی جوکار