کلیدواژه‌ها = مؤسسات پولی
تعداد مقالات: 1
1. چالش حلیّت استقراض با بهره از مؤسسات پولی و مالیِ غیر مسلمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-16

10.30502/h.2020.104815

سید حسین همایون مصباح