کلیدواژه‌ها = گردشگری حلال
تعداد مقالات: 4
1. شاخص‌های گردشگری سلامت بر پایه حلال

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 56-64

10.30502/h.2021.242758.1038

محمد ابراهیم پیشنمازی رستمکلایی؛ زاهره ایازی رستمکلایی


3. گردشگری حلال و"فرصتها و چالشهای آن در ایران"

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 43-57

10.30502/h.2021.236159.1022

نرگس خاتون بزرگ عقیده


4. قاعده فقهی «تألیف قلوب» به مثابه راهبرد توسعه گردشگری حلال

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-87

10.30502/h.2020.104821

حسین ادبی؛ قاسم نوربخش