کلیدواژه‌ها = حشرات
تعداد مقالات: 2
1. گواهی حلال برای حشرات خوراکی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 58-67

10.30502/h.2021.284875.1070

ابراهیم عباسی؛ حمزه علی پور؛ مظفر واحدی؛ مصطفی موسی شعار


2. مقایسه نظرات قران پیرامون بندپایان با نتایج علمی و بهداشتی دوره معاصر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 31-48

10.30502/h.2021.239341.1026

ناصح ملکی رواسان؛ الهام بیابانگرد اصفهانی؛ الهه بیابانگرد اصفهانی؛ حمزه علیپور