تعداد مقالات: 34
2. سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-22

10.30502/h.2019.88070

حامد صادقی؛ نفیسه صادقی


3. چالش حلیّت استقراض با بهره از مؤسسات پولی و مالیِ غیر مسلمان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-24

10.30502/h.2020.104815

سید حسین همایون مصباح


4. شاخصه های قانونی(حلال) دادوستد در فعالیت های اقتصادی اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

عبدالله صادقی


6. بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-52

10.30502/h.2019.93050

محسن پیشاهنگ؛ محمدحسین مهدوی مهر


7. شاخص‌های دادوستد حلال در فعالیت‌های اقتصادی اسلام

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-49

10.30502/h.2020.104816

عبدالله صادقی


8. رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزند آوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهشهر در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

مریم خزائی پول؛ سید ابوالحسن نقیبی؛ سید نجمه نجفی تروجنی


10. بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-69

10.30502/h.2020.104817

ابراهیم توکلی مقدم


11. بررسی فقهی استحاله

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-74

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


12. تبیین عوامل موثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

فروغ زکاوتی؛ عبدالله نعامی


15. بررسی تطبیقی احکام فقهی سوق‌المسلمین از دیدگاه شیعه و اهل سنت

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-102

10.30502/h.2019.93082

محسن پیشاهنگ؛ محمدابراهیم پیشنمازی رستمکلایی


16. طراحی مدل مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی با استفاده از رویکرد داده بنیاد .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

عبدالله نعامی


17. چالش حلیت استقراض با بهره ازموسسات پولی ومالی غیر مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-1189 فروردین 781

سید حسین همایون مصباح


18. قاعده حل؛ راه حل بهره گیری از فرآورده های مشکوک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-92

10.30502/h.2019.87209

ابراهیم توکلی مقدم


19. تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-108

10.30502/h.2020.104820

فروغ زکاوتی؛ عبدالله نعامی


20. ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی گزاره‌های قرآنی ناظر به غذای حلال

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

10.30502/h.2019.93083

سیدصادق حیدری؛ فاطمه محمدی


22. قاعده فقهی «تألیف قلوب» به مثابه راهبرد توسعه گردشگری حلال

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-122

10.30502/h.2020.104821

حسین ادبی؛ قاسم نوربخش


23. بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-136

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی


24. بررسی اصل اولیه در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

ابراهیم توکلی مقدم