تعداد مقالات: 72

2. سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-17

10.30502/h.2019.88070

حامد صادقی؛ نفیسه صادقی


3. چالش حلیّت استقراض با بهره از مؤسسات پولی و مالیِ غیر مسلمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-16

10.30502/h.2020.104815

سید حسین همایون مصباح


4. بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-34

10.30502/h.2019.93050

محسن پیشاهنگ؛ محمدحسین مهدوی مهر


8. بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 34-46

10.30502/h.2020.104817

ابراهیم توکلی مقدم


9. بررسی فقهی استحاله

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-49

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


12. بررسی تطبیقی احکام فقهی سوق‌المسلمین از دیدگاه شیعه و اهل سنت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 50-68

10.30502/h.2019.93082

محسن پیشاهنگ؛ محمدابراهیم پیشنمازی رستمکلایی


13. قاعده حل؛ راه حل بهره گیری از فرآورده های مشکوک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-69

10.30502/h.2019.87209

ابراهیم توکلی مقدم


14. تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-76

10.30502/h.2020.104820

فروغ زکاوتی؛ عبدالله نعامی


15. ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی گزاره‌های قرآنی ناظر به غذای حلال

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-80

10.30502/h.2019.93083

سیدصادق حیدری؛ فاطمه محمدی


17. قاعده فقهی «تألیف قلوب» به مثابه راهبرد توسعه گردشگری حلال

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-87

10.30502/h.2020.104821

حسین ادبی؛ قاسم نوربخش


18. بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-89

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی


20. رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزندآوری در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر «بهشهر» در سال 1397

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 88-101

10.30502/h.2020.104822

سید ابوالحسن نقیبی؛ مریم خزائی پول؛ سید نجمه نجفی تروجنی


21. بررسی حلّیت استفاده آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 90-100

10.30502/h.2019.93049

الهام صباغ کلاته حسینی؛ عذرا حسن زاده دیزجی


25. تعیین منشا گربه ماهی ، ماهی مرکب و خرچنگ در محصولات ژلاتینی به روش ژنتیکی برای اولین بار در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-11

10.30502/h.1399.122665

وحیده هدایتی؛ عطیه خسروی؛ لیلی خاقانی؛ زهرا نقیب زاده؛ شکوفه دلخواهی؛ علیرضا هدایتی