تعداد مقالات: 28
2. سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال»

دوره 1، -، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-17

10.30502/h.2019.88070

حامد صادقی؛ نفیسه صادقی


5. بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-52

10.30502/h.2019.93050

محسن پیشاهنگ؛ محمدحسین مهدوی مهر


9. بررسی فقهی استحاله

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-74

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


12. بررسی تطبیقی احکام فقهی سوق‌المسلمین از دیدگاه شیعه و اهل سنت

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-102

10.30502/h.2019.93082

محسن پیشاهنگ؛ محمدابراهیم پیشنمازی رستمکلایی


13. قاعده حل؛ راه حل بهره گیری از فرآورده های مشکوک

دوره 1، -، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-69

10.30502/h.2019.87209

ابراهیم توکلی مقدم


14. تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

دوره 3، -، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-108

10.30502/h.2020.104820

فروغ زکاوتی؛ عبدالله نعامی


15. ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی گزاره‌های قرآنی ناظر به غذای حلال

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

10.30502/h.2019.93083

سیدصادق حیدری؛ فاطمه محمدی


18. بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-136

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی


21. بررسی حلّیت استفاده آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-151

10.30502/h.2019.93049

الهام صباغ کلاته حسینی؛ عذرا حسن زاده دیزجی