تعداد مقالات: 38
2. سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال»

دوره 1، -، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-17

10.30502/h.2019.88070

حامد صادقی؛ نفیسه صادقی


4. بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-34

10.30502/h.2019.93050

محسن پیشاهنگ؛ محمدحسین مهدوی مهر


9. بررسی فقهی استحاله

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-48

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


12. بررسی تطبیقی احکام فقهی سوق‌المسلمین از دیدگاه شیعه و اهل سنت

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-68

10.30502/h.2019.93082

محسن پیشاهنگ؛ محمدابراهیم پیشنمازی رستمکلایی


13. قاعده حل؛ راه حل بهره گیری از فرآورده های مشکوک

دوره 1، -، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-69

10.30502/h.2019.87209

ابراهیم توکلی مقدم


14. تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

دوره 3، -، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-74

10.30502/h.2020.104820

فروغ زکاوتی؛ عبدالله نعامی


15. ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی گزاره‌های قرآنی ناظر به غذای حلال

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-80

10.30502/h.2019.93083

سیدصادق حیدری؛ فاطمه محمدی


18. بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-89

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی


21. بررسی حلّیت استفاده آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام

دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 90-100

10.30502/h.2019.93049

الهام صباغ کلاته حسینی؛ عذرا حسن زاده دیزجی


25. ردیابی تیلاپیا، سالمون، کوسه و میگو در کپسول ها و مکمل های حاوی ژلاتین به روش PCR

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 16-26

10.30502/h.2021.245836.1047

وحیده هدایتی؛ عطیه خسروی؛ لیلی خاقانی؛ زهرا نقیب زاده؛ علیرضا هدایتی؛ فرزانه فرخی