دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ماهی و قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1400

10.30502/h.2021.135718

عاطفه همتی


تأثیر عصارۀ چای سبز و ویتامین D جهت مقابله با بیماری فراگیر کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.30502/h.2022.345417.1105

شیدا توکلی؛ محسن مختاریان


بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی با استفاده از آرد ازگیل وحشی و آرد جوانه گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30502/h.2022.353004.1109

معصومه قطبی؛ لیلا امیدوار لنگرودی


نقش روزی حلال در تحکیم نهادخانواده با محوریت اصل عفاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30502/h.2022.342427.1103

مرتضی عمارلو


بررسی و تبیین اجرای سیاست های گردشگری حلال درایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30502/h.2022.350769.1108

سید حامد افتخار زاده؛ علی رشیدپور؛ مهربان هادی پیکانی