ماهی و قرآن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.30502/h.2021.135718

چکیده

سابقه و هدف: در قرآن‌ کریم به نمونه‌هایی از پنج رده اصلی مهره‌داران (شامل ماهیان، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران) اشاره شده است که همگی جزء زیرشاخه مهره‌داران هستند. زیرشاخه مهره‌داران گروه وسیع و گوناگونی تشکیل می‌دهند. همه این جانوران در چهار خصوصیت شامل: وجود نوتوکورد، لوله عصبی پشتی، کیسه‌ها‌ی حلقی و دم پشت مخرجی مشترک هستند. اکثر جانوران نام آشنا برای انسان در این گروه قرار گرفته و هم‌اکنون و قبل و بعد از نسل ما نیز بدون شک زندگی انسان‌ها در این کره خاکی بدون وجود این جانوران ممکن نخواهد بود.
نتایج: در قرآن نیز ذکر مثال‌هایی از مهره‌داران و در مجموع کل جانوران چنان با مفاهیم و کلمات نورانی قرآن عجین شده است که شاید گویای همین موضوع است.
نتیجه‌گیری: در کل، چنانچه رده‌بندی سنتی لینه‌ای در مورد رده‌های زیرشاخه مهره‌داران را بپذیریم، از هر رده یک (مثل دوزیستان) یا چندین نمونه متواتر(مثل پستانداران) در قرآن کریم آمده که در جای خود قابل توجه و موضوع بحث و بررسی بیشتر است.

عنوان مقاله [English]

Fish and Quran

نویسنده [English]

  • Atefeh Hemati
Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objective: The Holy Qur'an mention examples of the five main categories of vertebrates (including fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals), all of which are subspecies of vertebrates. The vertebrate subdivision forms a vast and diverse group. All of these animals have four characteristics: Existence of Notochord, The dorsal neural tube, Pharyngeal sacs and the tail behind the rectal. Most animals with familiar names to humans are in this group, and now, before and after our generation, without a doubt, human life on this planet would not be possible without these animals.
Results: In the Qur'an, the examples of vertebrates and animals, in general, are so intertwined with the luminous concepts and words of the Qur'an that they may indicate the same thing.
Conclusion: In general, if we accept the traditional linear classification of subcategories of vertebrates, one from each category (such as amphibians) or several consecutive examples (such as mammals) is mentioned in the Holy Qur'an, which in its place is more significant and more subject to discussion.