دوره و شماره: دوره 2، -، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-163 
3. بررسی فقهی استحاله

صفحه 53-74

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


6. بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

صفحه 125-136

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی