راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش ، ثبت نام و ارسال مقاله در پژوهشنامه حلال 

 

مقاله باید به زبان فارسی و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیشتر در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر و یا برای چاپ ارائه نشده باشد و همچنین تحت داوری در هیچ نشریه دیگری نباشد.

    مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، روش کار ، یافته ها، بحث، نتیجه‌گیری، تعارض منافع، تقدیر و تشکر (اختیاری) ، منابع ، ضمیمه (اختیاری) باشد.

    مقالات پژوهشی اصیل (Original articles) و مروری (Review articles) که برگرفته از آخرین یافته ها در موضوع تحت بررسی هستند (ترجیحاً مقالات 5 سال اخیر) قابلیت چاپ در پژوهشنامه حلال را دارند.

مقالات اصیل پژوهشی (Research Articles) این مقالات باید شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع، چکیده به زبان انگلیسی، ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد. حجم متن نباید بیشتر از 4000 کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کمی و 5000 کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کیفی باشد. منابع مقالات پژوهشی، حداکثر 40 منبع بوده و در آن حداکثر از 5 جدول یا نمودار استفاده گردد.

مقالات مروری (Review Articles):: چکیده مقاله مروری فاقد مواد و روش ها بوده و مشتمل بر سابقه و هدف و یافته ها و نتیجه گیری می شود. چکیده مقالات نباید کمتر از 100 و  بیشتر از 250 کلمه باشد. متن اصلی در مقالات مروری حداکثر شامل 6 هزار کلمه و70-50 منبع و حداکثر 5 جدول یا تصویر می باشد.

    تصویرهای ارسال شده لازم است با کیفیت بالا در فرمت JPEG یا TIF باشند.

    متن مقاله با فونت B-Nazanin با قلم 13 در قالب DOC و DOCX باشد و چکیده، پانویس، و منابع با همان فونت و قلم 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.

صفحه عنوان : صفحه عنوان باید حاوی : عنوان مقاله صریح، گویا و مرتبط با موضوع پژوهشی که معرف کامل موضوع مقاله باشد.

    زیر عنوان مقاله، اسم کامل،  وابستگی سازمانی نویسندگان به‌طور کامل همراه نشانی پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده درج شود

    نویسنده مسئول(Corresponding Author)با علامت ستاره(*) مشخص شود.

    ضروری است اطلاعات نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

چکیده:چکیده فارسی و انگلیسی بصورت ساختار یافته و  بین 150 تا 250 کلمه تهیه شده به زبان روان و سلیس نگارش شده و بازگوکننده محتوای مقاله باشد و اجزاء چکیده عبارتند از: 

    مقدمه (Introduction)

     روش­ کار (Methods)

    یافته­ ها (Results)

     نتیجه­ گیری(Conclusion)

*در چکیده مقالات مروری، روش کار حذف  می شود.

کلمات کلیدی:کلمات کلیدی حاوی سه تا شش کلمات کلیدی می باشد که در پایان چکیده های فارسی و انگلیسی آورده می شوند.

مقدمه: مقدمه به ترتیب شامل شرح و بیان مساله، اهمیت و ارزش موضوع، اهداف پژوهش باشد و نهایتاً خواننده پس از مطالعه مقدمه با موضوعات و آنچه که در مقاله قرار است مواجه گردد آشنا شود.

 روش کار : حاوی ابزار جمع آوری اطلاعات، روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و ملاحظات اخلاقی می باشد. در این بخش به تمام مواد و دستگاههای مورد استفاده در پژوهش با ذکر جزئیات شامل مدل و شرکت سازنده و تنظیمات دستگاه اشاره شود.

یافته ها : حاوی نتایج بدست آمده توسط نویسندگان در این مطالعه می باشد. از تکرار نتایج ارائه شده، شکل ها و جدول در متن اصلی خودداری شود.

بحث و نتیجه گیری : یافته های مشابه دیگر محققان و علل تشابه و یا اختلاف نتایج ذکر شده و مورد بحث قرار می گیرد.

تعارض  منافع: نویسنده مسئول با ذکر جمله (نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و محققان در تعارض نمی باشد) متعهد می گردد که نتایج این مطالعه رو نویسی و یا کپی برداری از دیگر مطالعات و بررسی های مشابه نبوده است و در تعارض مالی نمی باشد.

تشکر و قدردانی: از کسانی که به صورت مادی و معنوی (کمک فنی،‌ نوشتاری و غیره) نویسندگان را یاری کرده‌اند قدردانی شود. حتی‌الامکان علت قدردانی از افراد و نقشی که آنها ایفاد نموده‌اند به اختصار ذکر شود.

منابع : شکل ارجاعات و منابع  به روش ونکور ( (Vancouver می باشد منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.

    در صورت استفاده از نرم افزار EndNote در بخش استایل گزینه Vancouver را انتخاب نمایید.

    منابع شاخص مانند قرآن و نهج البلاغه به صورت پاورقی در صفحه ذی ربط درج می شوند.

    منابع فارسی و عربی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [In Persian]  و [In Arabic]   نوشته شود.

    کد DOI برای رفرانس های مقاله درصورت وجود ذکر گردد.

مجله:

1. Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M, Ghoddusi J, Kheirieh S, Brink F. Comparison of mineral trioxide aggregate's composition with Portland cements and a new endodontic cement. J Endod. 2009; 35 (4): 243-250.

کتاب:

   تا شش نویسنده:  نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال : شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما  از یکدیگر جدا می­ شوند(

South J, Blass B. The future of modern genomics. Blackwell, London, 2001: 30-45

    بیش از شش نویسنده: بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعدet al.  می­ آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

    فصلی از کتاب:

 نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه editor . عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال. صفحه. شماره صفحات.

Rosenberg PA. Case selection and treatment planning. In: Cohen S, Hargreaves KM. Pathway of the pulp, 9th Edition. St. Louis, CV Mosby, 2006: 80-96.

منابع اینترنتی : صفحات وب و کتابهای الکترونیکی

    بایستی حداقل، آدرس کامل وب سایت(URL) داده شود و بهتر است تاریخ آخرین به روزرسانی به مرجع داده شود.

     بهتر است در صورت در دسترس بودن اطلاعات بیشتر ، (DOI ، نام نویسندگان ، تاریخ ها ، مراجعه به انتشار منبع و غیره) نیز به انها اشاره شود.

     از ذکر ویکی پدیا / ویکی مدیا به عنوان مرجع یا منبع خودداری کنید.

 

Smith W. Qualitative research methods, London, National Centre for Social Research. Available from: http://www.natcen.ac.uk/natcen/pages/hw_qualitative.htm [Accessed 14 August 2006].

قانونگذاری:

 

USDA. ‘Food contact system notification system: final rule’, Federal Register 2002; 67 (98), 36582-36596.

با کلیک بر روی راهنمای ثبت و ارسال مقاله در سامانه  می توانید راهنما جهت ثبت و ارسال مقاله در نشریه پژوهشنامه حلال را دریافت نمائید.

با کلیک بر روی    ORCID  راهمای ثبت نام می توانید راهنما را جهت ثبت نام ارکید را دریافت نمائید و سپس در قسمت اطلاعات نویسندگان شماره ارکید خود را وارد نمائید.