اخبار و اعلانات

دومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه حلال بهارو تابستان 1398منتشر شد.

دومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه حلال بهارو تابستان 1398به صاحب امتیازی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

مطالعه بیشتر

اولین شماره پژوهشنامه حلال منتشر شد.

اولین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه حلال پاییز و زمستان 1397 به همت مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. مقالات مندرج در شماره اول پژوهشنامه حلال: مقاله : سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال» به نویسندگی: حامد صادقی؛ نفیسه صادقی مقایسه روش اندازه گیری مقدار الکل در محصولات نوشیدنی تولید شده در ایران و نمونه‌های مشابه وارداتی به نویسندگی:‌مائده نصر اصفهانی؛ اعظم اعرابی جشوقانی  نقادی مسأله حلال یا حرام بودن رزق انسانی از نظر فخررازی و عبدالجبار معتزلی به نویسندگی: محمود صیدی  ارتباط رفتارهای صحیح تغذیه‌ای ...

مطالعه بیشتر

اصول اخلاقی نویسندگان، داوران، سردبیر، هیأت تحریریه، مدیر اجرایی

اصول اخلاقی نویسندگان، داوران و نشریه (سردبیر، هیأت تحریریه، مدیر داخلی)   پژوهشنامه حلال مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و گسترش اصول اخلاقی نگارش آثار علمی و رعایت حقوق محققان و نویسندگان مقالات، در راستای انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی، ضمن در نظر داشتن اصول اخلاقی جهت نویسندگان، وظایف و اصول اخلاقی نیز برای داوران و نشریه (سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و مدیر داخلی) به شرح زیر در نظر گرفته است:   اصول اخلاقی و تعهدات نویسندگان: مقاله باید در زمینه تخصصی فصلنامه باشد و حاصل کار تحقیقاتی نویسندگان. مقاله‌های مستخرج از ...

مطالعه بیشتر

اعلام اهداف و محورهای علمی پژوهشنامه حلال

پژوهشنامه حلال در صدد است با ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی نسبت به تحقیق دقیق، عمیق، جامع و منسجم و نقد و بررسی  اندیشه‌های مطرح در حوزه حلال در فقه و شریعت، حلال در غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی، اقتصاد حلال، حلال در ادیان و مذاهب، حلال و علوم اجتماعی، گردشگری حلال و ... چاره اندیشی نموده و علاوه بر پاسخگویی به چالش‌های فکری فرا روی انسان امروز در سلامت انسان ها مؤثر واقع شود.  

مطالعه بیشتر

فراخوان پژوهشنامه حلال

فراخوان پژوهشنامه حلال  

مطالعه بیشتر