اولین شماره پژوهشنامه حلال منتشر شد.

اولین شماره پژوهشنامه حلال منتشر شد.

اولین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه حلال پاییز و زمستان 1397 به همت مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

مقالات مندرج در شماره اول پژوهشنامه حلال:

مقاله : سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال» به نویسندگی: حامد صادقی؛ نفیسه صادقی

مقایسه روش اندازه گیری مقدار الکل در محصولات نوشیدنی تولید شده در ایران و نمونه‌های مشابه وارداتی به نویسندگی:‌مائده نصر اصفهانی؛ اعظم اعرابی جشوقانی 

نقادی مسأله حلال یا حرام بودن رزق انسانی از نظر فخررازی و عبدالجبار معتزلی به نویسندگی: محمود صیدی 

ارتباط رفتارهای صحیح تغذیه‌ای از دیدگاه اسلام با ناراحتی سوزش سردل (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه نیشابور) به نویسندگی:‌ ملیحه نوری سیستانی؛ محمد اردمه؛ مصطفی مومنی؛ مهدی عبادی 

قاعده حل؛ راه حل بهره گیری از فرآورده های مشکوک به نویسندگی: ابراهیم توکلی مقدم 

بررسی آیات فقهی در حلیت یا حرمت استعمال دخانیات در نگاه فریقین به نویسندگی : مرتضی رحیمی 

رابطه مصرف غذای غیرحلال با شکم‌بارگی در کارکنان چند سازمان‌ در سال 1396 به نویسندگی : سید علی مرعشی