نویسنده = ���������� ���������������� ������
مد و پوشاک حلال و تاثیر آن بر سلامت معنوی جامعه

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 65-80

10.30502/h.2021.243510.1042

جواد مقامی؛ علی صالحی اردکانی