راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله در پژوهشنامه حلال

مقاله باید به زبان فارسی و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیشتر در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر و یا برای چاپ ارائه نشده باشد و همچنین تحت داوری در هیچ نشریه دیگری نباشد. نویسندگان لازم است مقالات خود را به صورت الکترونیکی به آدرس http://jh-per.halal.ac.ir/contacts  ارسال نمایند.  

 جهت دریافت راهنمای ثبت و ارسال مقاله در نشریه پژوهشنامه حلال اینجا کلیلک نمائید.

  مقاله پژوهشی اصیل  :(Original Research Article) این مقالات حاصل یافته‌های پژوهشی نویسنده(گان) می‌باشد شامل چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و منابع باشند.

مقالات مروری (Review Articles):: چکیده مقاله مروری فاقد مواد و روش ها بوده و مشتمل بر سابقه و هدف و یافته ها و نتیجه گیری می شود.

مقالات کوتاه:(Short Article) مقاله کوتاه جهت انتشار نتایج یک مداخله کوچک یا ارائه جزئیات مدل‌ها یا فرضیه‌های جدید، روش‌های جدید، تکنیک‌های جدید می‌باشد. این نوع مقالات از نظر ساختار مشابه مقالات پژوهشی اصیل هستند.

گزارش موردی (Case Report) این دسته از مقالات شامل مواردی استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی می‌باشند که در هر شماره حداکثر یک مورد از آن‌ها چاپ می‌گردد.

نامه به سردبیر (Letter to Editor): این دسته از مقالات به‌ صورت اولیه و یا درارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله همراه با پاسخ نویسنده مقاله منتشر می‌شود.

اطلاعات مربوط به نگارش مقاله

 1.    اصول آیین نگارش فارسی رعایت شود.
 2.   در متن مقاله باید از به‌کار بردن واژه‌های لاتین که معادل فارسی قابل فهم دارند، خوداری گردیده، پس از کاربرد معادل فارسی، بهتر است واژه‌ی لاتین آن نیز داخل پرانتز آورده شود.
 3.   عکس‌ها به صورت فایل‌های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی شوند.تصویرهای ارسال شده لازم است با کیفیت بالا در فرمت JPEG یا TIF باشند.
 4.    مقاله در در قالب DOC و DOCX با فونت B-Nazanin  عنوان ها  با قلم 14، متن مقاله با قلم 12 ، چکیده با قلم 11، پانویس با قلم 10، و منابع با قلم 10 باشد. فونت انگلیسی Times New Roman با قلم 10.

مقاله باید شامل قسمت های زیر باشد:

عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، کلمات کلیدی، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر (اختیاری) ، تعارض منافع، منابع، ضمیمه (اختیاری) باشد.

1- صفحه عنوان : شامل عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و بالاترین درجه ‌ی علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت، نام دپارتمان یا موسسه‌ی محل کار و تعیین نویسنده ‌ی مسئول بصورت جداگانه و در یک صفحه آورده شده و بایستی بصورت زیر تنظیم و ارسال شود:

 •    عنوان باید مختصر و حاوی اطلاعات کافی در مورد مقاله باشد.
 •     زیر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی کامل هر نویسنده، کلیه وابستگی ها را با یک عدد بلافاصله بعد از نام نویسنده و همچنین ذکر آن عدد قبل از وابستگی سازمانی نشان دهید.
 •     نویسنده مسئول(Corresponding Author)با علامت ستاره(*) مشخص شود.
 •     نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول شامل آدرس کامل پستی. تلفن اداری و شماره نمابر، آدرس ایمیل آکادمیک نویسنده مسئول. اطلاعات نویسنده مسئول باید به روز باشد.
 •     ضروری است اطلاعات نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

2- چکیده:چکیده فارسی و انگلیسی بصورت ساختار یافته و به زبان روان و سلیس نگارش شده و بازگوکننده محتوای مقاله باشد و اجزاء چکیده عبارتند از: 

 •  مقدمه
 • روش‌ها
 • نتایج
 • نتیجه گیری

     * منابع نباید در چکیده ذکر شود و نباید از اختصارات غیر معمول و غیر استاندارد استفاده شود اما در صورت ضرورت استفاده باید در اولین ظهور تعریف شوند.

 • در چکیده مقالات مروری، روش کار حذف می شود.
 • مقالات گزارش‌ موردی شامل چکیده‌ی غیرسازمان‌یافته، واژگان کلیدی، مقدمه، گزارش‌ مورد و بحث می‌باشد.

3- کلمات کلیدی: حاوی 3 تا 6 کلمات کلیدی می باشد که در پایان چکیده های فارسی و انگلیسی آورده می شوند.

4- مقدمه: مقدمه به ترتیب شامل شرح و بیان مساله، اهمیت و ارزش موضوع، اهداف پژوهش باشد و نهایتاً خواننده پس از مطالعه مقدمه با موضوعات و آنچه که در مقاله قرار است مواجه گردد آشنا شود.

 5- مواد و روش کار : شامل نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها و کنترل آن‌ها، توضیح روش‌کار به طور کامل، مواد و ابزارهای آزمایشگاهی، ابزار جمع آوری اطلاعات، روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و ملاحظات اخلاقی می باشد.

 •     در صورتی که مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی باشد، شماره ثبت در www.irct.ir و مجوز اخلاق در اولین پاراگراف این قسمت قید شود.
 •     در صورتی که مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی می باشد، کد تأییدیه کمیته اخلاق دانشگاه یا سازمان مربوطه می­ بایست ذکر گردد. در صورتی که مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی است، مشخصات پایان نامه ذکر گردد.
 •     اگر از تجهیزات و دستگاه خاص استفاده شده است، نام و آدرس شرکت سازنده‌ی دستگاه یا تجهیزات در داخل پرانتز ذکر شود.
 •     اگر از روشی استفاده شده که قبلا مورد استفاده بوده است، منبع روش مذکور آورده شود.
 •     اگر از روشی برای بار اول استفاده می‌شود، اطلاعات کافی در مورد آن روش برای استفاده محققان داده شود.
 •     در مواردی که از دارو استفاده شده است، ذکر نام ژنریک، دوز و روش تجویز آن ضروری است.
 •     در صورت درخواست مجله نرم افزار مورد استفاده نیز قید گردد. در غیر اینصورت نیاز به قید آن نمی‌باشد.

6یافته هایافته‌ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد. داده‌های جداول نباید در متن دوباره تکرار شود. ضروری است در متن به جداول آدرس داده شود. اصل نمودارها و منحنی‌ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل‌ها و نمودارها در پایین آن‌ها نوشته شود. تعداد اشکال و جداول نباید در کل از 5 مورد تجاوز نماید. 

7- نتیجه گیری : یافته های اصلی مطالعه توصیف و خلاصه می شود.

8- تشکر و قدردانی: از کسانی که به صورت مادی و معنوی (کمک فنی،‌ نوشتاری و غیره) نویسندگان را یاری کرده‌اند قدردانی شود. حتی‌الامکان علت قدردانی از افراد و نقشی که آنها ایفاد نموده‌اند به اختصار ذکر شود.

9- تعارض  منافع(Conflict of Interest): نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم را که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست بیاید و یا از دست برود، به صورت مشخص بیان کنند.چنانچه تعارض منافع در یک مقاله از نظر نویسندگان وجود نداشته باشد؛ جمله زیر را باید به انتهای مقاله اضافه شود:

"نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و محققان در تعارض نمی باشد"

10 - منابع : شکل ارجاعات و منابع  به روش ونکور  ((Vancouver می باشد منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.

 •     منابع شاخص مانند قرآن و نهج البلاغه به صورت پاورقی در صفحه ذی ربط درج می شوند.
 •     منابع فارسی و عربی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [In Persian]  و [In Arabic]   نوشته شود.
 •     بهتر است کد DOI برای رفرانس های مقاله ذکر گردد.

 مجله ها:

1. Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M, Ghoddusi J, Kheirieh S, Brink F. Comparison of mineral trioxide aggregate's composition with Portland cements and a new endodontic cement. J Endod. 2009; 35 (4): 243-250.

کتاب:

 •    تا شش نویسنده:  نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال : شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما  از یکدیگر جدا می­ شوند)
 •     بیش از شش نویسنده: بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعدet al.  می­ آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.
 •    فصلی از کتاب:نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه editor . عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال. صفحه. شماره صفحات.

منابع اینترنتی : وب سایت  و کتابهای الکترونیکی

 •    بایستی حداقل، آدرس کامل وب سایت(URL) داده شود و بهتر است تاریخ آخرین به روزرسانی به مرجع داده شود.
 •      بهتر است در صورت در دسترس بودن اطلاعات بیشتر، (DOI) ، نام نویسندگان، تاریخ ها، مراجعه به انتشار منبع و غیره) نیز به انها اشاره شود.
 •      از ذکر ویکی پدیا / ویکی مدیا به عنوان مرجع یا منبع خودداری کنید.

**اطلاعیه کپی رایت
نویسنده (نویسندگان) گواهی می‌دهند که:
 1- این مقاله اصلی بوده، قبلا به هیچ زبان دیگری ودر هیچ مجله دیگری چاپ نشده است. در حال حاضر در هیچ مجله دیگری تحت بررسی نمی باشد و چاپ آن قانون کپی رایت و یا هیچ قانون دیگری را نقض نمی نماید.
2- این مقاله حاوی هیچ مطلب غیر قانونی، نامربوط و نا مناسبی نبوده و نیز بر اساس اعتماد متقابل، حفظ امانت و عدم افشای اسرار بنا نهاده شده است.
3- مراقبت لازم در جهت اطمینان از صحت مطالب عنوان شده به عمل آمده است.
4- حق چاپ مقاله ارسالی در صورت پذیرفته شدن، به مجله انتقال داده می‌شود.
5- کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله به مجله انتقال داده می شود.
6- هر نویسنده می تواند با ذکر ماخذ مقاله خود را کپی و ارائه نماید.

جهت دریافت فرم کپی رایت کلیک نمایید؛ و پس از دریافت، تکمیل و امضاء، فرم را اسکن نموده و با فرمت pdf همراه با فایل اصلی مقاله ارسال فرمایید.

علایم و اختصارات:

از کلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده شود، تمام کلمات اختصاری غیرمتعارف، زمانی که برای بار اول استفاده می‌شود به طور کامل در داخل متن تعریف شود. (از به کاربردن اختصارات در عنوان و چکیده اجتناب شود).

تایید نهایی: به منظور رفع هر گونه ایرادی قبل از چاپ و انتشار، یک نسخه از مقاله نهایی  (galley proof) به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشکالات مقاله بایستی طی مدت ۴۸ ساعت به دفتر مجله اعلام گردد.