اصول اخلاقی انتشار مقاله

پژوهشنامه حلال مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران  با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار Committee on Publication Ethics (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. جهت دریافت راهنمای (COPE) اینجا کلیک نمائید.

در راستای پیشگیری از سرقت ادبی، مقالات ارسالی از طریق نرم‌افزار همیاب (سیناوب) بررسی می‌شوند. 

نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

 

اصول اخلاقی و تعهدات نویسندگان:

 1. مقاله باید در زمینه تخصصی فصلنامه باشد و حاصل کار تحقیقاتی نویسندگان.
 2. مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه باید همراه با نام استاد راهنما و یا اجازه کتبی وی همراه باشد.
 3. همه نویسندگان باید مسؤولیت مطالب مندرج در مقاله را تأیید نمایند.
 4. صداقت علمی در نگارش یافته‌ها و نتایج. هر گونه استفاده از منابع دیگر باید با قید منبع صورت پذیرد.
 5. مقاله یا قسمتی از آن نباید قبلاً در هیچ نشریه یا مجموعه مقالات همایشی به چاپ رسیده باشد.
 6. محتوای مقاله باید اصالت داشته باشد و تمامی اصول مربوط به پرهیز از سرقت علمی – ادبی را رعایت کرده باشد.
 7. مقاله نباید همزمان برای چندین نشریه ارسال گردد. نویسنده هم‌چنین تعهد اخلاقی دارد که تا پایان روشن شدن وضعیت مقاله در این فصلنامه از ارسال آن به سایر مجلات خودداری نماید.
 8. حذف و اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نام نویسندگان و تغییر نویسنده مسؤول مکاتبات بعد از پذیرش نهایی مجاز نمی‌باشد مگر با نامه کتبی کلیه نویسندگان و تأیید هیأت تحریریه.

 اصول اخلاقی داوران:

 1. عدم پذیرش داوری مقاله در صورت عدم تناسب موضوع مقاله با تخصص داور.
 2. سرعت عمل داشتن در اعلام پذیرش داوری و سپس انجام داوری در زمان تعیین شده نشریه.
 3. داوری مستند و منصفانه و ارزیابی دقیق و سازنده و صادقانه.
 4. توجه دقیق به منابع و ارجاعات و سایر پیوست‌ها.
 5. ملزم به محرمانه نگه داشتن اطلاعات موجود در مقاله.
 6. رعایت اصول اخلاقی در ارایه نقطه نظرات (پرهیز از به کار بردن الفاظ و جملات غیر اخلاقی).
 7. عدم در اختیار قراردادن مقاله جهت داوری به سایرین بدون مجوز سردبیر نشریه.

 اصول اخلاقی نشریه:

 1. سردبیر و اعضای هیأت تحریریه باید حفظ نشریه و ارتقای کیفیت آن را هدف اصلی خود قرار دهند.
 2. تعیین داوران شایسته با توجه به زمینه تخصصی آنان در ارتباط با موضوع مقاله.
 3. رعایت حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی و نیز حق نویسندگان در هنگام انتشار.
 4. محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصی نویسندگان و ثبت و آرشیو اسناد داوری مقالات تا مدت معین.
 5. تصمیم گیری منصفانه درباره مقالات بدون توجه به نژاد، جنس، مذهب، قوم، شهروندی و عقاید سیاسی نویسندگان و صرفاً بر اساس کیفیت علمی مقاله.
 6. التزام به بررسی و تعیین تکلیف تمامی مقالات در مدت زمان تعیین شده.
 7. صدور به موقع گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از انجام تمامی مراحل داوری بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله.
 8. انجام ارزیابی مقالات بدون اطلاع داوران از مشخصات نویسندگان و نیز ناشناس بودن داوران نزد نویسندگان.
 9. جویا شدن نظرات نویسندگان، خوانندگان و داوران مجله در مورد بهبود سیاست‌های انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله به صورت مستمر.
 10. فصلنامه در رد و یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.