شاخصه های قانونی(حلال) دادوستد در فعالیت های اقتصادی اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی جزئ جدانشدنی زندگی بشر است. تأمین نیازهای انسان ماند غذا، پوشاک، مسکن، یادگیری و دیگر موارد در سایه این نوع فعالیت‌ها تأمین می‌گردد. تأمین این نیازها از منابع مشترک بودن زمینه‌ساز بروز اختلافات در میان بشر در وحوزه فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی است. دین اسلام هم به فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی اهمیت فراوانی نشان داده است. در گزاره‌های در منابع دینی «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا(کلینی، الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏2، ص307)» بیان شده است که عدم توجه به فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی در تأمین نیازها سرنوشت نهایی را با خطر مواجه می‌کند. در گزاره‌های دینی علاوه بر توجه به فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی، فرآیندی برای جلوگیری از بروز اختلاف ارائه شده است. کسب درآمد حلال فرآیند پیشنهادی در گزاره‌های دینی است. مسئله‌ی که این نوشتار به آن خواهد پرداخت این است که شاخص‌های معاملات حلال و قانونی چیست؟ درگزاره‌های دینی راهبرد محوری در کسب درآمد حلال، "مصلحت‌ساز" و "فسادانگیز" بیان شده است که براساس آنها شاخصه‌های متعدد مانند تأمین‌کننده صلاح و رشد جامعه، ضرر نداشتن به روح و نفس انسان و موارد دیگر بدست خواهد آمد. تحقیق پیش‌رو، یک تحقیق بنیادی است که رویکرد آن توصیفی بوده و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها