شماره  (2)4 «پژوهشنامه حلال» منتشر شد.

شماره  (2)4 دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه حلال» به صاحب امتیازی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

*************

به منظور ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقاله های پژوهشنامه حلال، نویسندگان محترم می توانند راهنمای دریافت ORCID را از سایت مجله پژوهشنامه حلال دانلود و سپس با کلیک بر روی لینک ORCID اقدام به دریافت و ثبت ارکید نمایند."  

شماره جاری: دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-80 

2. ردیابی تیلاپیا، سالمون، کوسه و میگو در کپسول ها و مکمل های حاوی ژلاتین به روش PCR

صفحه 16-26

10.30502/h.2021.245836.1047

وحیده هدایتی؛ عطیه خسروی؛ لیلی خاقانی؛ زهرا نقیب زاده؛ علیرضا هدایتی؛ فرزانه فرخی


ابر واژگان