شماره‌های پیشین نشریه

 

دومین شماره «پژوهشنامه حلال» منتشر شد.

دومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه حلال» به صاحب امتیازی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

 

*************

اطلاعیه!

پژوهشنامه حلال  از کلیه پژوهشگران ارجمند دعوت  می نماید مـقالات علمی پژوهشـی خـود را در محورهای: حلال در فقه و شریعت، حلال در غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشت، اقتصاد حلال، حلال در ادیان و مذاهب، حلال و علوم اجتماعی، گردشگری حلال و ... به سامانه الکترونیکی نشریه ارسال نمایند.

باتشکر        

پژوهشنامه حلال

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-163 

3. بررسی فقهی استحاله

صفحه 53-74

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


6. بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

صفحه 125-136

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی


7. بررسی حلّیت استفاده آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام

صفحه 137-151

الهام صباغ کلاته حسینی؛ عذرا حسن زاده دیزجی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز ملی تحقیقات حلال
جمهوری اسلامی ایران
شماره پروانه وزارت ارشاد : 83505

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2676-5624
شاپا الکترونیکی
2676-5632