درباره نشریه

این نشریه در صدد است با ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی نسبت به تحقیق دقیق، عمیق، جامع و منسجم و نقد و بررسی  اندیشه‌های مطرح در حوزه حلال در فقه و شریعت، حلال در غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی، اقتصاد حلال، حلال در ادیان و مذاهب، حلال و علوم اجتماعی، گردشگری حلال و ... چاره اندیشی نموده و علاوه بر پاسخگویی به چالش‌های فکری فرا روی انسان امروز در سلامت انسان ها مؤثر واقع شود.