درباره نشریه

درباره نشریه 

نشریه پژوهشنامه حلال، در پائیز سال 1397 با هدف ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی و ترویج گسترش دانش با معیار های سلامت، حلال، طیب و طاهر به صورت دو فصلنامه به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی منتشر می شود. این مجله متعلق به مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و مقالات آن رایگان می باشد. اعضای هیئت تحریریه از همه ی نویسندگان دعوت به عمل می آورند تا مقاله ی خود را که مرتبط با معیار های حلال است برای نشریه پژوهشنامه حلال ارسال نمایند.

 

زمینه موضوعی نشریه

  

  • مذهب، اخلاق و علوم اجتماعی                              

حلال طیب و طاهر درفقه و شریعت - حلال در ادیان و مذاهب – اخلاق- اخلاق پزشکی - سلامت اجتماعی - سلامت روابط انسانی - حلال و سلامت اجتماعی

 

  • سلامت

          حلال و سلامتی - ایمنی مواد غذایی- بهداشت و سلامت انسان- بهداشت دارو- حلال و سلامت روان

             

  • اقتصاد

اقتصاد غذا- اقتصاد دارو- اقتصاد سلامت – اقتصاد گردشگری –اقتصاد حلال

 

  •  آنالیز

آنالیز غذا – آنالیز دارو – آنالیز مواد آلاینده- آنالیز تقلبات و منشاءیابی- شناسایی و کنترل عناصر و اجزاء مواد و محصولات -کنترل حلیت مواد و فرآورده ها

 

سیاست دسترسی و انتشار

 دسترسی آزاد، Open Access

 

مجوز انتشار و حق مولف

  Creative Commons license CC-BY-NC

 

 ناشر و صاحب امتیاز

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

 

شیوه داوری

همترازخوانی دوسو پنهان ، Double Blind Peer Review

 

 هزینه چاپ مقاله در نشریه

نشریه پژوهشنامه حلال برای ارسال‌، داوری و چاپ مقاله از نویسندگان هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

 

 سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب مقالات علمی

نشریه پژوهشنامه حلال از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب وزارت بهداشت Sinaweb Hamyab, Google Scholar, Google, Magiran ,  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.

 

 بیانیه محرمانگی

نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

 

شناسه دیجیتالی مقالات

DOI

 

اصول اخلاقی نشر

 پیروی از اصول اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر  (COPE)