بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

خیابان شهید کریمی. کریمی 29. پلاک 22. واحد 7

چکیده

معارف دینی دربردارنده دستوراتی در حوزه تغذیه است که منع یا جواز استفاده از خوراکی‌ها، از آن جمله است. در این میان، حلیت خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند گوسفند و حرمت خوردن گوشت برخی از دیگر حیوانات مانند خوک مشخص است، اما حلیت یا حرمت خوردن گوشت برخی دیگر از حیوانات، مانند گوشت زرافه، کانگورو، گوزن و یا حیوانی که به عنوان مثال، حاصل لقاح گوسفند و خوک است، مسلّم نیست. در این گونه موارد مشکوک که نصّ خاص معتبری که بر حرمت خوردن گوشت چنین حیواناتی دلالت کند یافت نمی‌شود، برخی به نصوص عام بر حلیت و یا طهارت استدلال کرده‌اند، برخی چنین مواردی را مجرای قاعده حِلّ انگاشته‌اند و برخی دیگر به اصل عدم تذکیه و یا اصول دیگری که مفید حرمت خوردن گوشت حیوانات مشتبه هست، استدلال کرده‌اند. این مقاله به دنبال آن است که مبانی صاحب‌نظران علم اصول را نسبت به جریان این گونه قواعد و اصول، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. نگارنده در این نوشتار نظریه کسانی را که «اصالۀ الحل» و «قاعده حل» را مرجع قرار داده‌اند، قابل دفاع می‌داند.

کلیدواژه‌ها