نظام آراستگی حلال، جایگزین بهینه نظام 5S

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد و محقق حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران

چکیده

مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران و صاحبان آنهاست. دغدغه بهره‌وری بالا و افزایش ظرفیت تولید محصول و خدمات در شرکت‌ها و سازمان‌ها، صاحبان آنها را به این امر وامی‌دارد که از نظام‌های آراستگی طراحی شده، در راستای مدیریت منابع انسانی استفاده کنند. نظام آراستگی S5 مبتنی بر مدیریت آرایه‌های فیزیکال و کالبدی و محیطی است، بنابراین فراتر از مقوله نظم و انضباط، به عرصه رفتار و درونیات کارکنان و به ویژه مدیران ورود نمی‌کند؛ این در حالی است که ارزش افزوده بهره‌وری نیروی انسانی، در گروی مدیریت آرایه‌های درونی و رفتاری کارکنان است.
نظام آراستگی حلال مبتنی بر آرایه‌های رفتاری برگرفته از سفارش‌های دینی در حوزه رفتار تعاملی، زمینه رشد شاخص‌های کیفیت و بهره‌وری نیروی انسانی در محیط کار را فراهم می‌آورد. این نظام با استفاده از نظریه مدیریت سیستمی و با تغییر مرحله به مرحله در نگرش، رفتار و گفتار کارکنان، به همراه بهره‌گیری از تأثیرات روانشناختی آگاهی نسبت به توانمندی‌های فردی و اجتماعی، محیط کار را برای کارکنان از محیطی یکنواخت و رخوت‌انگیز خارج کرده و مبتنی بر نظریه «بهترین تفریح، کار است»، محیط کار را برای آنها لذت‌بخش نموده و باعث افزایش کیفی و کمی تولیدات و خدمات در محیط کار می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


The Holy Quran
 
[1]. Osada T. 5 principles for achieving excellent quality in the workplace (Ahmadreza Zinatbakhsh and Alireza Alinaghi, translators). Tehran: Reflection. 1390. [In Persian] 
[2]. Mohebbi P. Covenant of Managers Magazine, 5S .Tehran: 1387; 34. [In Persian] 
[3]. Nouri H. (Bita). Mostadrak Al-Wasael. Scientific Institute. Qom. [In Arabic]  
[4]. Ameli H. Wasa'il al-Shia. Beirut: Ismaili school.1414 AH. [In Arabic]  
[5]. Shayaneh Mehr A. Comparative Encyclopedia of Social Sciences. Tehran: Kayhan. 1377. [In Persian] 
[6]. Tusi KN. Naseri ethics. Tehran: Falagh. 1424 AH. [In Persian] 
[7]. Waseti AH. A systemic approach to religion. Mashhad: Strategic studies. 1392. [In Persian] 
[8]. Hendi M. Kanz al-Ummal. Qom: darol-elm [In Arabic]