عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت غذای حلال در بین غیر مسلمانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه، نمایندگی مشهد

چکیده

تغذیه از ضروریات زندگی انسان بوده و هست. از نگاه اسلام، علاوه بر توجه به سالم بودن ظاهر غذا، برای جنبه‌های باطنی آن نیز باید اهمیت ویژه قائل بود؛ ازاین‌روست که در بحث تغذیه، واژه «حلال»، از مفاهیم مورد تأکید قرآن و سنت معصومین علیهم‌السلام است. اگرچه این مفهوم، معمولاً مربوط به مصرف‌کنندگان مسلمان است، اما امروزه با افزایش دغدغه سلامت در میان تمام مردم جهان، تجارت غذای حلال از ظرفیت بالایی در جذب غیرمسلمانان به‌عنوان بازار هدف برخوردار است. اکنون مفهوم حلال در مورد غذا، فراتر از یک ارزش مذهبی است و نشان‌دهنده بهداشت، پاکیزگی و کیفیت غذای مصرفی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی به بررسی یک تحقیق میدانی انجام شده در بین غیر‌مسلمانان پرداخته است و می‌تواند این بینش را در تولیدکنندگان مواد غذایی حلال ایجاد کند که در صنعت غذای حلال، به مصرف‌کنندگان غیرمسلمان نیز به‌عنوان یکی از گروه‌ها در بازار هدف بنگرند. یافته‌ها همچنین می‌توانند درک بهتری از عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت مفهوم مورد بحث در بازار ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها