بررسی حلّیت استفاده آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل؛ دانشگاه آزاد اصفهان( خوراسگان).ایران .اصفهان

2 رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

آهن یک ماده معدنی بسیار مهم برای سلامتی است.ﻧﻘﺶ ﻋﻨصر ﻛﻤﻴﺎب آهن در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴاﻳﻲ ﺑﺪن، ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ‌اﻧﻜﺎر اﺳﺖ و ضرورت استفاده آن که در رژیم غذایی ومکمل‌های دارویی زنان باردار می‌تواند در حفظ سلامت وتندرستی آنها اثر ویژه داشته باشد، ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اسلامی دارد که از قواعد فقهی«لزوم دفع ضررمحتمل» و«ملازمه بین حکم عقل وحکم شرع» با توجه به قاعده لطف اثبات شده است. از آنجائی‌که در اصول اسلامی مباحث فقهی وحقوقی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند، باید درمسیر توسعه آن مقررات وقوانین اسلامی و نظریات پزشکان و کارشناسان طب وهمچنین علمای اسلامی مدنظر قرارگیرد.اما از طرفی توصیه افرادی به استناد طب سنتی به استفاده نکردن از قرص آهن که منجر به کمبود این ماده حیاتی در بانوان باردار می‌گردد، می‌تواند به ضررهای جبران‌ناپذیری از قبیل ﺗﻮﻟﺪﻧﻮزادﻛﻢ وزن، ﻣﺮگﺟﻨﻴﻦوابتلاء نوزاد به بیماری‌هایی هم‌چون اوتیسم منجر شود.لذا استفاده آهن به اندازه و به مقدار کافی توسط بانوان باردار الزامی استو هرگونه کوتاهی در استفاده از آن توسط افراد باردار خلاف عقل و شرع است و موجب اختلال جسمی و به تبع آن، روحی در آنها می‌گردد. دراین مقاله سعی شده است حلّیت استفاده ازعنصر آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام با استفاده از آیات وروایات معصومین علیهم‌السلام تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها