بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه

چکیده

ذبح حیوانات با رعایت اصول خاص، از مشترکات دین اسلام و یهود است. بر اساس قوانین غذایی یهودیان(کشروت)، گوشت باید از حیوانات خاص و با شیوه خاص تهیه شود تا صلاحیت استفاده را داشته باشد و به تعبیری کوشر(kosher) باشد. بر اساس قوانین اسلامی نیز، ذبح حیوان حلال‌گوشت شرایط خاصی دارد که مصرف آن را مجاز می‌سازد. این پژوهش با هدف مقایسه بین ذبح حیوانات در دین یهود(کوشر) و ذبح حیوانات در دین اسلام، به اشتراکات و تفاوت‌های قوانین اسلام و یهود در این زمینه می‌پردازد. این تحقیق به شیوۀ توصیفی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها