نویسنده = نفیسه سادات تقوی
کامبوچا: از معرفی و خواص سلامتی بخش تا حلیت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 33-39

10.30502/h.2021.135713

ریحانه جعفری؛ کیانوش خسروی دارانی؛ نفیسه سادات تقوی