شاخص‌های دادوستد حلال در فعالیت‌های اقتصادی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کلام اسلامی، دانشگاه بین المللی ‌جامعه المصطفی (ع) العالمیه، مشهد، ایران

چکیده

فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی جزء جدانشدنی زندگی بشر است. تأمین نیازهای انسان مانند غذا، پوشاک، مسکن، یادگیری و دیگر موارد در سایه این نوع فعالیتها تأمین می‌گردد. تأمین این نیازها از منابع مشترک، بودن زمینهساز بروز اختلافات در میان بشر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی است. دین اسلام به فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی اهمیت  فراوانی داده است. در منابع دینی گزاره «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا» بیان شده است که بیانگر این مطلب است که عدم توجه به فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی در تأمین نیازها سرنوشت نهایی انسان را با خطر مواجه می‌کند. در گزاره‌های دینی علاوه بر توجه به فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی، فرایندی جلوگیری از بروز اختلاف نیز ارائه شده است. کسب درآمد حلال، فرایند پیشنهادی در گزاره‌های دینی برای پیشگیری از اختلاف است. مسئله‌ای که این نوشتار به آن خواهد پرداخت این است که شاخصهای معاملات حلال و قانونی چیست؟ درگزاره‌های دینی راهبرد محوری در کسب درآمد حلال، «مصلحتساز بودن» و «فساد انگیز نبودن» بیان شده است که براساس آنها شاخصه‌های متعددی به دست خواهد آمد. تحقیق پیش‌رو، یک تحقیق بنیادی است که رویکرد آن توصیفی بوده و به روش کتابخانهای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Halal Trading in Islamic Economic Activities

نویسنده [English]

  • Abdullah Sadeghi
Department of Islamic theology, Al-Mustafa International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Economic activities and having an income are an essential part of human life. Providing human needs, such as food, clothing, housing, learning, and more, can be achieved through such activities. Providing these needs from common resources is a prerequisite for the emergence of human differences in economic activities and receiving an income. The Islamic religion has given much importance to economic activities and generating an income. Religious sources have stated in the phrase "The poverty leads to the infidelity" that not paying attention to economic activities and income-generating, endanger human destiny. In religious propositions, in addition to vetoing economic activities and income, the process of preventing dispute has also been presented. Earning Halal income is the recommended process to prevent dispute in this religious propositions.The question that this paper will address is what are the factors of fair and legal transactions? According to religious beliefs, the main strategies for making a Halal income are "being expedient" and "not being corrupt." On the basis of them, it will be obtained many indicators of Halal trading. This research is a fundamental research which approach is descriptive and conducted in a library method.​​​​​​​

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Activities
  • Trading
  • Salary and Income
  • Halal
  • Halal factors