بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کلام امامیه، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

چکیده

معارف دینی دربردارنده دستوراتی در حوزه تغذیه است که منع یا جواز استفاده از خوراکی­ها، از آن جمله است. در این میان،  حلیت خوردن گوشت بروی از حیوانات مانند گوساند و حرمت خوردن گوشت برخی دیگر از حیوانات مانند خوک مشخص است،  اما حلیت یا حرمت خوردن گوشت برخی دیگر از حیوانات، مانند گوشت زرافه، کانگورو، گوزن و یا حیوانی که به عنوان مثال،  حاصل  لقاح گوسفند و خوک است، مسلمّ نیست. در این گونه موارد مشکوک که نصّ خاص معتبری که بر حرمت خوردن گوشت چنین حیواناتی دلالت کند یافت نمی­شود، برخی به نصوص  عام بر حلیت و یا طهارت استدلال کرده­اند، برخی چنین مواردی را مجرای قاعده حِلّ انگاشته­اند و برخی دیگر به اصل عدم تذکیه و یا اصول دیگری که مفید حرمت خوردن گوشت حیوانات مشتبه هست، استدلال کرده­اند. این مقاله به دنبال آن است که مبانی صاحب­نظران علم اصول را نسبت به جریان این گونه قواعد و اصول،  مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. نگارنده در این نوشتار نظریه کسانی را که «اصالۀ الح » و «قاعده حل » را مرجع قرار داده­اند  قابل دفاع می­داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the "Primary Principle" in purity and prohibition of eating animals meat

نویسنده [English]

  • Ebrahim Tavakolimoghaddam
Department of Imami words,Faculty of theology, University of Tehran,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Religious instructions contain some orders in the field of nutrition, including the permission or prohibition of food consumption. It is certainly permitted to eat the meat of some animals such as sheep and prohibited to use the meat of some other animals such as pigs, but it is not clear the permission or prohibition of some other animals, such as giraffe, kangaroo, deer or animals which are the result of sheep and pigfertilization. In such cases that there is no specific authentic tradition, some have permitted eating them by using the Rule of Permission (Helleiiat) and others have forbidden them by using the Principle of Impurity (Tazkiah). This article seeks to study the fundamentals of the scholars’ ideas in relation to the mentioned rules and principles. In this paper, the author defends the theory of those who use "The Principle of Permission (Helleiiat)".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal meat
  • The principle of Purity (Purity)
  • The Principle of Permission (Helleiiat)