بررسی تطابق الزامات و قوانین برچسب‎ گذاری محصولات غذایی در کشورهای پیشرو و اسلامی با قوانین ایران (یک مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

4 سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

5 گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ;پزشکی تهران

چکیده

برچسب‏ گذاری مواد غذایی از جمله موارد ضروری در آگاهی دادن به خریدار در هنگام خرید است. افراد با توجه به شرایط متفاوت جسمانی خود نیازهای متعددی برای دقت به محتویات و برچسب‎های مواد غذایی مصرفی خود دارند. با توجه به گسترش استفاده از محصولات بسته‎ بندی شده، بالا رفتن فرهنگ مردم و توجه به سلامت جامعه، برچسب‎ گذاری ابزاری مهم جهت اطلاع‎رسانی به مصرف‎کنندگان و سنجش سلامت محصولات محسوب می‎شود که باید به‎نحو مطلوب و با کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرد تا نقش به‎ سزایی در کاهش بیماری‎های غیرواگیر ایفا نمایند. پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه کتابخانه‎ای و با استفاده از مقالات مرتبط در بانک‎های اطلاعاتی و موتورهای جستجو انجام شده‎است. همچنین قوانین و مقررات برچسب‎ گذاری در کشورهای کانادا، انگلستان، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند، افریقای‎جنوبی، امارات، مالزی، ترکیه، اتحادیه ‎اروپا و کدکس‎غذایی بررسی و با ضوابط موجود در ایران مقایسه‎ شد. نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 90% قوانین بین‎المللی بررسی‎شده مرتبط با برچسب‎ گذاری در کشورهای مختلف، با ایران مطابقت دارد. بر اساس مطالعات پیشین با توجه به فراوانی اطلاعات مندرج، محدودیت زمانی در هنگام خرید فرآورده‌های غذایی از یک سو و ناخوانا بودن برخی اطلاعات در برچسب‎ ها و مخدوش‎ شدن آنها و همچنین غیر قابل ‎فهم بودن اطلاعات، دستیابی به اهداف سیاست برچسب‌ گذاری حاصل نشده‌است. این مطالعه لزوم وجود یک طرح منسجم و ضرورت یکسان‎ سازی برچسب‎ های تمامی محصولات غذایی را برای جلوگیری از سردرگمی و بلاتکلیفی مصرف‎ کننده در حیطه برچسب‎ های غذایی آشکار می‏ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Compliance of Food Labeling Requirements and Rules in Leading and Islamic Countries with Iranian Rules (A Comparative Study)

نویسندگان [English]

 • Mohaddeseh Asafari 1
 • Hedayat Hosseini 2
 • Mohammad Hozoori 3
 • Haleh Samiee 4
 • samane samiee 5
1 Deputy of Food and Drug, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
2 2- Professor of Food Sciences & Technology, Publication of National and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3- PhD, Associate Professor of Nutritional Sciences, Department of Family and Community Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
4 Food and Drug Administration, Tehran, Iran
5 5- MSc, Department of Environmental Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Food labeling is the most of essential data to consumers. The different physical conditions, due to people demand variety of contents and information on labels. Growing use of packaged products, the growth of people's culture and tending community with health, labeling is a significant instrument to inform consumers that it should be optimally and efficiently utilized. In this review study the laws and rules of labeling in Canada, England, Japan, Australia and New Zealand, South Africa, the European Union and comission Alimentarus codex were surveyed and compared with rules in Iran. The result shows that 90% of international laws on food labeling in different countries have adopted with Iran and according to previous studies, there are the abundance of information, insufficient time to read and search for information at the time of purchase, the illegibility of some information on the labels and their distortion, incomprehensibility of the information. Food label is a tool for evaluation the quality health of products and will act as a part in decrease non-communities diseases. This study shows that there is a necessity for coordination in design food labeling in all of the products to avoid of confusion consumer’s in the area of food labels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food labeling
 • Health promotion
 • Regulations and Requirements
 • Healthy food
 • Food policy
 1. Shangguan S, Afshin A, Shulkin M, Ma W, Marsden D, Smith J, et al. A meta-analysis of food labeling effects on consumer diet behaviors and industry practices. American journal of preventive medicine. 2018.
 2. Mozaffarian D, Afshin A, Benowitz NL, Bittner V, Daniels SR, Franch HA, et al. Population approaches to improve diet, physical activity, and smoking habits: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2012;126(12):1514-63.
 3. Afshin A, Penalvo J, Del Gobbo L, Kashaf M, Micha R, Morrish K, et al. CVD prevention through policy: a review of mass media, food/menu labeling, taxation/subsidies, built environment, school procurement, worksite wellness, and marketing standards to improve diet. Current cardiology reports. 2015;17(11):98.
 4. Seymour JD, Yaroch AL, Serdula M, Blanck HM, Khan LK. Impact of nutrition environmental interventions on point-of-purchase behavior in adults: a review. Preventive medicine. 2004;39:108-36.
 5. Mirghotbi M, Bazhan M, Amiri Z. Knowledge and practice of consumers in food labels in Tehran, 2008-2009. Health Monitor Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2012;11(4):505-10.
 6. Prinsloo N, Van der Merwe D, Bosman M, Erasmus AC. A critical review of the significance of food labelling during consumer decision making. Journal of Consumer Sciences. 2012;40.
 7. Brinzea V-M, Oancea OEM. The Label-An Essential Tool For Keeping The Consumer Informed And For Promoting Products In The Economic Area. Scientific Bulletin-Economic Sciences. 2016;15(1):49-59.
 8. Jacobs SA, de Beer H, Larney M. Adult consumers’ understanding and use of information on food labels: a study among consumers living in the Potchefstroom and Klerksdorp regions, South Africa. Public health nutrition. 2011;14(3):510-22.
 9. Ebrahimi A, NekooieeZadeh M, Khodabakhshi Z. Food Labeling: Concepts, Functions, and Reasons for Using or Not Using It. Journal of Packaging Science and Technology. 2017;8(31):76-91.
 10. Caswell JA. Current information levels on food labels. American Journal of Agricultural Economics. 1992;74(5):1196-201.
 11. Colby SE, Johnson L, Scheett A, Hoverson B. Nutrition marketing on food labels. Journal of nutrition education and behavior. 2010;42(2):92-8.
 12. Genannt Bonsmann SS, Celemín LF, Larrañaga A, Egger S, Wills JM, Hodgkins C, et al. Penetration of nutrition information on food labels across the EU-27 plus Turkey. European journal of clinical nutrition. 2010;64(12):1379.
 13. Trichterborn J, Harzer G, Kunz C. Nutrient profiling and food label claims: evaluation of dairy products in three major European countries. European journal of clinical nutrition. 2012;66(2):279.
 14. Wang S, Chen Y, Liu M, Hong Z, Sun D, Du Y, et al. The changes of nutrition labeling of packaged food in Hangzhou in China during 2008∼ 2010. PloS one. 2011;6(12):e28443.
 15. Williams P, Duncan R, De Agnoli K, Hull A, Owers A, Wang T. Front of pack daily intake labelling on Australian packaged foods: introduction and use 2007-2009. Food Australia. 2010;62(12):583.
 16. Brandt M, Moss J, Ferguson M. The 2006–2007 Food Label and Package Survey (FLAPS): nutrition labeling, trans fat labeling. Journal of Food Composition and Analysis. 2009;22:S74-S7.
 17. Cammans J. Nutrition, health & related claims: pilot survey of nutrition, health and related claims in South Australia. 2006.
 18. Menard C, Dumas C, Gillot N, Laurent L, Labarbe B, Ireland J, et al. The French OQALI survey on dairy products: comparison of nutrient contents and other nutrition information on labels among types of brands. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2012;25(4):323-33.
 19. Rayner M, Wood A, Lawrence M, Mhurchu CN, Albert J, Barquera S, et al. Monitoring the health‐related labelling of foods and non‐alcoholic beverages in retail settings. obesity reviews. 2013;14:70-81.
 20. Schwartz MB, Vartanian LR, Wharton CM, Brownell KD. Examining the nutritional quality of breakfast cereals marketed to children. Journal of the American Dietetic Association. 2008;108(4):702-5.
 21. Goglia R, Spiteri M, Menard C, Dumas C, Combris P, Labarbe B, et al. Nutritional quality and labelling of ready-to-eat breakfast cereals: the contribution of the French observatory of food quality. European journal of clinical nutrition. 2010;64(S3):S20.
 22. Code of dietary and sports supplements,Ministry of Health and Medical Education,Food and Drug Administration. 2011.
 23. Mehdizadeh MA, Rabiei M, Alebooyeh M, Rastegar H. Labeling of genetically modified foods and Consumers' rights. Medical Law Journal. 2011;5(16):115-29.
 24. Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011. Official Journal of the European Union; 2011
 25. Directive 2000/13/EC of The European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs. Official Journal of the European Communities; 2000.
 26. Canadian Food Inspection Agency. Guide to Food Labelling and Advertising. 2011.
 27. New regulations relating to the labelling and advertising of foodstuffs becomes law: Food Control of the Department of Health; 2012 [Available from: https://www.gov.za/new-regulations-relating-labelling-and-advertising-foodstuffs-becomes-law.
 28. Işık Özdoğan LM, Çelebi Y. Turkish food codex Regulation on labelling. Turkey2011 [Available from: http://www.gkgm.gov.tr.
 29. United Arab Emirates - Labeling/Marking Requirements. United Arab Emirates Country Commercial Guide; 2019.
 30. Understanding food labels: consumer information New Zealand Food safety2019 [Available from: https://www.mpi.govt.nz/food-safety/food-safety-for-consumers/understanding-food-labels/.
 31. Riker C. An Overview of the Food Labeling Standard. In: USDA, editor. 2017.
 32. General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods. CXS 1-1985: codex alimentarius international food standards; Adopted in 1985. Amended in 1991, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008 and 2010.Revised in 2018.
 33. Guidance for Industry: Food Labeling Guide Office of Nutrition and Food Labeling, HFS-800 - Center for Food Safety and Applied Nutrition: Food and Drug Administration; 2013 [Available from: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-food-labeling-guide.
 34. Voluntary Labeling Indicating WhetherFoods Have or Have Not Been Derived from Genetically Engineered Plants: Guidance for Industry In: U.S. Department of Health and Human Services FaDA, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Center for Veterinary Medicine editor: Office of Nutrition and Food Labeling - Center for Food Safety and Applied Nutrition - Food and Drug Administration; 2019.
 35. Lynch D, Vogel D. The regulation of GMOs in Europe and the United States: A case-study of contemporary European regulatory politics. Council on Foreign Relations. 2001;5.
 36. Davison J. GM plants: science, politics and EC regulations. Plant Science. 2010;178(2):94-8.
 37. Bruetschy C, editor The EU regulatory framework on genetically modified organisms (GMOs). Transgenic research; 2019: Springer.
 38. Phillips PW, McNeill H. A survey of national labeling policies for GM foods. 2000.
 39. Maison D, Marchlewska M, Zein RA, Syarifah D, Purba H. Religiously permissible consumption: The influence of the halal label on product perceptions depending on the centrality of religiosity. Journal of Islamic Marketing. 2019.
 40. Barrios PL. Halal Certification and Labelling Requirements and the TBT Regime: A Case Study of the Indonesian Halal Act 33/2014. Legal Issues of Economic Integration. 2018;45(3):271-87.
 41. Hackett C, Connor P, Stonawski M, Skirbekk V, Potancoková M, Abel G. The future of world religions: Population growth projections, 2010-2050. Washington, DC: Pew Research Center. 2015.
 42. Fuseini A. Halal food certification in the UK and its impact on food businesses: a review in the context of the European Union. CAB Reviews. 2017;12(7):1-7.
 43. Organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 In: 834/2007 CREN, editor. 2007.
 44. Solomon B. Article on Organic Foods. 2018.
 45. Organic on Food Labels. FDA. 2017 [Available from: https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/organic-food-labels.
 46. Council Directive of 24 September 1990 on nutrition labelling for foodstuffs. Official Journal of the European Communities; 1990.
 47. Elmadfa I, Meyer A. Front-of-pack-labeling as a contribu-tion to improving the dietary habits. A current situation analysis. Ernahrungs Umschau. 2019;66(8):154-9.
 48. Yeganeh K. Major Business and Technology Trends Shaping the Contemporary World: Business Expert Press; 2019.
 49. CFSA, CLIA, IFIC, ILSI Argentina, SAAFOST. Global Update on Nutrition Labelling. In: China National Center for Food Safety Risk Assessment, Latin America Food Information Council, International Food Information Council, Institute ILS, Foundation NZN, South African Association for Food Science and Technology, editors. 2018.
 50. Rodrigue B. Forward Regulatory Plan 2019-2021: Regulations Amending the Food and Drug Regulations - Healthy Eating Provisions including Front-of-Pack Labelling, Other Labelling Provisions, Industrially Produced Trans Fats and Vitamin D. Government Of Canada; 2019.
 51. Anonymous. Authorized Health Claims That Meet the Significant Scientific Agreement (SSA) Standard: Food and Drug Administration; 2018 [Available from: https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/authorized-health-claims-meet-significant-scientific-agreement-ssa-standard.
 52. Food and Drugs Act. In: Canada Go, editor.: Minister of Justice; 1985.
 53. Zealand FSAN. Nutrition content claims and health claims 2016 [Available from: http://www.foodstandards.gov.au/consumer/labelling/nutrition/Pages/default.aspx.
 54. Regulation (EC)  No  1924/2006  of  the  European  Parliament and  of the  Council, on  nutrition  and  health  claims  made  on  foods. In: Union Tepatcote, editor. 2006
 55. Center for Food Safety and Applied Nutrition FDA. A Food Labelling Guide. Office of Nutrition, Labeling, and Dietary Supplements. 2013.
 56. Ghochani M, AminiTabok F, Norooz P, DehghaniZadeh R, Aslani H. Assessing knowledge and practice of food producers, retailers and consumers of food labels in Bostanabad. Food Safety. 2014;4(2 (14) ):27-37.
 57. Koen N, Blaauw R, Wentzel-Viljoen E. Food and nutrition labelling: the past, present and the way forward. South African Journal of Clinical Nutrition. 2016;29(1):13-21.
 58. Egnell M, Crosetto P, D’almeida T, Kesse-Guyot E, Touvier M, Ruffieux B, et al. Modelling the impact of different front-of-package nutrition labels on mortality from non-communicable chronic disease. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2019;16(1):56.
 59. Becher SI, Gao H, Harrison A, Lai JC. Hungry for Change: The Law and Policy of Food Health Labeling. Wake Forest Law Review, Forthcoming. 2019.
 60. Ionel B. European Regulation in the Veterinary Sanitary and Food Safety Area, A Component of the European Policies on the Safety of Food Products and the Protection of Consumer Interests: A 2007 Retrospective. Part Two: Regulations. Universul Juridic. 2018(Suplim):16-9.
 61. Bovell-Benjamin AC, Bromfield E. Nutrition and bioavailability: Sense and nonsense of nutrition labeling.  Ensuring Global Food Safety: Elsevier; 2010. p. 289-309.