نظام آراستگی حلال، جایگزین بهینه نظام 5S

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد و محقق حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران

چکیده

مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران و صاحبان آنهاست. دغدغه بهره‌وری بالا و افزایش ظرفیت تولید محصول و خدمات در شرکت‌ها و سازمان‌ها، صاحبان آنها را به این امر وامی‌دارد که از نظام‌های آراستگی طراحی شده، در راستای مدیریت منابع انسانی استفاده کنند. نظام آراستگی S5 مبتنی بر مدیریت آرایه‌های فیزیکال و کالبدی و محیطی است، بنابراین فراتر از مقوله نظم و انضباط، به عرصه رفتار و درونیات کارکنان و به ویژه مدیران ورود نمی‌کند؛ این در حالی است که ارزش افزوده بهره‌وری نیروی انسانی، در گروی مدیریت آرایه‌های درونی و رفتاری کارکنان است.
نظام آراستگی حلال مبتنی بر آرایه‌های رفتاری برگرفته از سفارش‌های دینی در حوزه رفتار تعاملی، زمینه رشد شاخص‌های کیفیت و بهره‌وری نیروی انسانی در محیط کار را فراهم می‌آورد. این نظام با استفاده از نظریه مدیریت سیستمی و با تغییر مرحله به مرحله در نگرش، رفتار و گفتار کارکنان، به همراه بهره‌گیری از تأثیرات روانشناختی آگاهی نسبت به توانمندی‌های فردی و اجتماعی، محیط کار را برای کارکنان از محیطی یکنواخت و رخوت‌انگیز خارج کرده و مبتنی بر نظریه «بهترین تفریح، کار است»، محیط کار را برای آنها لذت‌بخش نموده و باعث افزایش کیفی و کمی تولیدات و خدمات در محیط کار می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Halal adornment system, the optimal alternative to 5S system

نویسنده [English]

  • Hossein Adabi
Professor and researcher of Khorasan seminary.mashhad., Iran
چکیده [English]

Human resource management in organizations and companies is one of the most important concerns of managers and their owners. Concerns about high productivity and increasing the manufacturing capacity of products and providing services in companies and organizations, forces their owners to use arrangement systems designed to manage human resources. The 5S system is based on the management of physical and environmental arrays. Therefore, beyond the discipline, it does not enter the field of behavior and internalities of employees, especially managers. However, the added value of human resource productivity depends on the management of internal and behavioral arrays of employees.
Halal adornment system based on behavioral arrays derived from religious recommendations in the field of interactive behavior, provides the basis for growth of quality indicators and productivity of human resources in the workplace. This system, using system management theory and by changing step by step in the attitude, behavior and speech of employees, along with taking advantage of the psychological effects of individual awareness and social capabilities, has taken the work environment out of a monotonous and sluggish environment for employees. And based on the theory that "the best entertainment is work", it makes the work environment enjoyable for them and increases the quality and quantity of products and services in the work environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adornment
  • 5s system
  • Human resources
  • Halal adornment
The Holy Quran
 
[1]. Osada T. 5 principles for achieving excellent quality in the workplace (Ahmadreza Zinatbakhsh and Alireza Alinaghi, translators). Tehran: Reflection. 1390. [In Persian] 
[2]. Mohebbi P. Covenant of Managers Magazine, 5S .Tehran: 1387; 34. [In Persian] 
[3]. Nouri H. (Bita). Mostadrak Al-Wasael. Scientific Institute. Qom. [In Arabic]  
[4]. Ameli H. Wasa'il al-Shia. Beirut: Ismaili school.1414 AH. [In Arabic]  
[5]. Shayaneh Mehr A. Comparative Encyclopedia of Social Sciences. Tehran: Kayhan. 1377. [In Persian] 
[6]. Tusi KN. Naseri ethics. Tehran: Falagh. 1424 AH. [In Persian] 
[7]. Waseti AH. A systemic approach to religion. Mashhad: Strategic studies. 1392. [In Persian] 
[8]. Hendi M. Kanz al-Ummal. Qom: darol-elm [In Arabic]