ردیابی تیلاپیا، سالمون، کوسه و میگو در کپسول ها و مکمل های حاوی ژلاتین به روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت دانش بنیان دانا ژن پژوه، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ژلاتین از کلاژن پوست‌ و استخوان جانوران بدست می­آید و درصنایع غذایی، داروسازی، لوازم آرایشی و بهداشتی به‌طور وسیع مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به اهمیت حلال بودن ژلاتین مصرف ‌شده در این محصولات، تولید و عرضه ژلاتین حلال از نظر تجارت جهانی حائز اهمیت است. امروزه حلیت محصولات ژلاتینی تنها از نظر منشا خوک یا گاو کنترل می­شود، ولی در مواردی که منشا کپسول یا مکمل­ها از ژلاتین ماهی و آبزی باشد، تشخیص آن‌ها صورت نمی­گیرد.
روش کار: با استفاده از بانک­های اطلاعاتی و مطالعات بیوانفورماتیکی، پرایمرهای اختصاصی برای تیلاپیا، سالمون، کوسه و میگو طراحی شدند. سپس بهینه­سازی روش PCR انجام شد. نهایتاً DNA استخراج‌ شده از کپسول­ها، کلاژن و مکمل­ها با پرایمرهای اختصاصی هرگونه تکثیر و بر روی ژل آگارز رؤیت شد.
یافته­ها: واکنش PCR با پرایمرهای اختصاصی تیلاپیا، سالمون، کوسه و میگو به ترتیب باندهای 113، 122، 200 و 132 جفت­بازی را روی ژل آگارز نشان داد. اختصاصیت، پایداری و تکرارپذیری روش برای هر جفت پرایمر تائید شد. سپس PCR با DNA- های استخراج شده از کپسول­های ژلاتینی و کلاژن نیز منشا آبزیان را تائید کرد.
نتیجه: در این مطالعه برای اولین بار شناسایی منشا کلاژن و کپسول­های ژلاتینی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تیلاپیا، سالمون، کوسه و میگو با روش PCR صورت گرفت. نتایج نشان داد پرایمرهای اختصاصی قادر به تکثیر باند مورد انتظار و شناسایی منشا می­باشند. لذا با این روش می­توان در مدت‌زمان کوتاهی حلیت موارد مذکور را قبل از ورود به کشور بررسی، تائید یا رد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of tilapia, salmon, shark and shrimp in gelatin products by PCR method for the first time in Iran

نویسندگان [English]

 • Vahideh Hedayati 1
 • Atyie Khosravi 1
 • leili khaghani 2
 • Zahra Naghibzade 1
 • Alireza Hedayati 1
 • Farzaneh Farrokhi 1
1 Dana Gene Pajouh Knowledgebase Company, Tehran, Iran
2 Halal Research Center of IRI, Ministry of Health and Medical Education,, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Gelatin is made from the collagen of the skin and bones of animals and is widely used in food, pharmaceutical, cosmetics. Given the importance of the halal status of gelatin used in these products, the production and supply of halal gelatin are important in terms of global trade. Today, the solubility of gelatinous products is controlled for the origin of pigs or cattle, but in cases where the capsules or supplements are from fish and aquatic gelatin, they are not detected.
Methods: Specific primers for tilapia, salmon, sharks and shrimp were designed using databases and Bioinformatics studies. Then the PCR method was optimized. Finally, the DNA extracted from the capsules, collagen and supplements were amplified with specific primers and displayed on agarose gel.
Results: PCR reaction with specific primers of tilapia, salmon, shark and shrimp showed 113, 122, 200 and 132 bp bands on agarose gel, respectively. The specificity, stability and repeatability of the method were confirmed for each pair of primers. PCR with DNA extracted from gelatin and collagen capsules also confirmed the origin of aquatic animals.
Conclusion: In this study, for the first time, the origin of collagen and gelatin capsules were identified using specific primers of tilapia, salmon, shark and shrimp and PCR. The results showed that specific primers are able to amplify the expected band and identify the source. Therefore, with this method, the solubility of the mentioned cases can be checked, approved or rejected in a short period of time before entering the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gelatin capsules
 • Tilapia
 • Salmon
 • Shark
 • Shrimp
 • PCR method