تأثیر روزی حلال در تقویت عزت‌نفس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری رشته الهیات گرایش فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

چکیده


عزت‌نفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسان‌هاست که شخصیتشان را شکل می­دهد و در دیدگاه اسلام از جایگاهی ویژه، برخوردار است. برای تقویت عزت‌نفس در قرآن و روایات، عواملی مختلفی ذکر شده است . این پژوهش با محوریت پاسخ‌دهی به این پرسش که کسب روزی حلال چه تأثیری در تقویت عزت‌نفس دارد، به روش اسنادی با مراجعه به قرآن و روایات اهل ‌بیت (ع) شکل گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد؛ کسب روزی حلال اختصاص به اسلام ندارد و از سفارش­های مهم خداوند به تمام انبیاء است و همچنین تقویت عزت‌نفس نیاز به مؤلفه‌هایی دارد و یکی از عوامل تقویت آن، روزی حلال است و تأثیر بسزایی دارد. به استناد یافته­های پژوهش، انسان مؤمن باید سفارش­های دینی را در عمل بروز دهد. در پرتو رعایت موازین شرعی ازجمله کسب روزی حلال، شخصیت هر انسانی که همان عزت‌نفس است ، شکل می­گیرد و دارای مؤلفه‌های ارزشمندی همچون تقویت دین‌داری ،زهد، قناعت؛ صبر و... است که نقش اساسی در تقویت عزت‌نفس هر انسان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a halal livelihood on strengthening self-esteem

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
PhD student in theology, majoring in jurisprudence and law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Self-esteem is one of the most important and fundamental factors in the growth and prosperity of human beings that shape their personality and has a special place in Islam's point of view. Various factors have been mentioned in the Quran and hadiths to strengthen self-esteem. The purpose of this study, which is formed using the verses and hadiths of the Quran and the Ahl al-Bayt, is to deal with the effects of a Halal livelihood on strengthening self-esteem. The research findings shows earning a Halal livelihood is not only for Islam. It is one of the important commands of God to all the prophets. Also, one of the important factors which have a fundamental effect on strengthening self-esteem is Halal livelihood. According to the research findings, it is the duty of a religious person to follow religious orders. In the path of observing the Shari'a laws, including earning a Halal livelihood, the personality of every human being, which has self-esteem, is formed. It also promotes the growth of valuable components such as strengthening religiosity, virtue, contentment, patience, and...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-esteem
  • Halal livelihood
  • Reinforcement
  • Religion