تعیین منشا گربه ماهی ، ماهی مرکب و خرچنگ در محصولات ژلاتینی به روش ژنتیکی برای اولین بار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت دانش بنیان دانا ژن پژوه، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، ,وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ژلاتین یک محصول فرعی حیوانی است که از هیدرولیز نسبی بافت کلاژن بخش­های مختلف بدن حیوانات به دست می‌آید؛ بنابراین تعیین حلیت نوع ماهی یا آبزی استفاده ‌شده در ژلاتین، ویتامین­ های محلول در چربی، اسیدهای چرب غیراشباع و محصولات حاوی آن‌ها برای برخی مذاهب اسلامی ضروری است. امروزه در بسیاری از محصولات ژلاتینی، به‌ویژه مکمل­ها و کپسول­های ژلاتینی وارداتی به ایران، از ژلاتین گونه­ های مختلف خرچنگ، گربه­ ماهی و ماهی مرکب استفاده می­ شود که تاکنون روشی برای شناسایی آن‌ها گزارش نشده است.
روش کار: براساس مطالعات بیوانفورماتیکی و ژن­های موجود در پایگاه ­های اطلاعاتی، پرایمرهای اختصاصی برای ردیابی کیفی خرچنگ، گربه ­ماهی و ماهی مرکب در کپسول ­های ژلاتینی و مکمل­ ها طراحی شدند. سپس بهینه­ سازی روش PCR انجام شد. نهایتاً DNA استخراج ‌شده از پرایمرهای اختصاصی هریک از گونه­ها تکثیر و بر روی ژل آگارز رویت شد.
یافته­ ها: بهینه ­سازی واکنش PCR برای پرایمرهای اختصاصی خرچنگ، گربه ­ماهی و ماهی مرکب انجام و به ترتیب باندهای 147، 124 و 112 جفت بازی بر روی ژل آگارز رؤیت شد. اختصاصیت، پایداری و تکرارپذیری روش برای هر جفت پرایمر بررسی شد. سپس PCR با DNA های استخراج ­شده از کپسول­ های ژلاتینی و پرایمرها انجام شد. همچنین، توالی­یابی باند تکثیر شده با پرایمرهای عمومی آبزیان نیز نتایج فوق را تائید کرد.
نتیجه: در این مطالعه برای اولین بار با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای طراحی‌شده اختصاصی در مدت ‌زمانی کوتاه می­ توان ردیابی کیفی خرچنگ، گربه ­ماهی و ماهی مرکب را در ژلاتین یا محصولات حاوی آن نظیر کپسول­ های ژلاتینی، مکمل­ها و کلاژن قبل از ورود به کشور انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the origin of catfish , squid and crabs in gelatinous products by genetic methods for the first time in Iran

نویسندگان [English]

 • Vahideh Hedayati 1
 • Atyie Khosravi 1
 • leili khaghani 2
 • Zahra Naghibzade 1
 • Shokoufeh Delkhahi 1
 • Alireza Hedayati 1
1 Dana Gene Pajouh Knowledgebase Company, Tehran, Iran
2 Halal Research Center of IRI, Ministry of Health and Medical Education,, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Gelatin is an animal by-product obtained from the relative hydrolysis of collagen tissue in various parts of the animal body. Therefore, determining the solubility of the type of fish or marine used in gelatin, fat-soluble vitamins, unsaturated fatty acids and products containing them is necessary for some Islamic religions. Today in many gelatin products, especially supplements and gelatin capsules imported to Iran, different species of crabs, catfish and squid is used, which no way to identify them has been reported.
Methods: Based on Bioinformatics studies and genes available in databases, specific primers were designed for qualitative trace crabs, catfish and squid in gelatin capsules and supplements. Then the PCR method was optimized. Finally, the extracted DNA was amplified with specific primers and detected on agarose gel.
Results: PCR reaction optimization was performed for specific primers for crab, catfish and squid, so bands 147, 124 and 112 bp were observed on the agarose gel, respectively. Specificity stability and reproducibility of the method for each pair of primers was confirmed. Then the PCR with extracted DNAs from the gelatin capsules were done with primers. Also, the sequencing of the amplified band with general aquatic primers confirmed the mentioned results.
Conclusion: In this study, for the first time, with PCR method and designed specific primers can detect the crab, catfish and squid qualitatively in gelatin or products containing it, such as gelatin capsules, supplements and collagen, in a short time, before entering the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gelatin capsules
 • Crab
 • Squid
 • Catfish
 • PCR method
1. Sudjadi S, Wardani HS, Sepminarti T, Rohman A. Analysis of porcine Gelatin DNA in a commercial capsule shell using real-time polymerase chain reaction for halal authentication. Int J Food Prop. 2016, 19 (9): 2127–34.
2. Nikzad J, Shahhosseini S, Tabarzad M, Nafissi-Varcheh N, Torshabi M. Simultaneous detection of bovine and porcine DNA in pharmaceutical gelatin capsules by duplex PCR assay for Halal authentication. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017, 25:3, DOI 10.1186/s40199-017-0171-3.
3. Sepminarti, T, Sudjadi S, Wardani HS, Rohman A. Real-time polymerase chain reaction for halal authentication of gelatin in soft candy. Asian Journal of Biochemistry. 2016, 11 (1): 34-43.
4. Erwanto, Y, Rohman A, Arsyanti L, Pranoto Y. Identification of pig DNA in food products using polymerase chain reaction (PCR) for halal authentication-a review International. Food Research Journal. 2018, 25(4): 1322-1331.
5. Raja Mohd Hafidz RN, Ismail A, Che Man YB. Analytical Methods for Gelatin Differentiation from Bovine and Porcine Origins and Food Products. Journal of Food Science. 2012, 71:1.
6. Jae-Hwang L, Mi-Ra K, Cheon-Ho J, Yoo-Kyung J, Kisung K, Tae Sun K.Specific PCR assays to determine bovine, porcine, fish and plant origin of gelatin capsules of dietary supplements. Food Chemistry. 2016, 211: 253-259. DOI, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.05.060
9. Atma Y, Ramdhani H. Gelatin extraction from the indigenous Pangasius catfish bone using pineapple liquid waste Indonesian. Journal of Biotechnology. 2017, 22(2):86–91.
11. Hedayati V, Detection of tilapia, salmon, shark and shrimp in gelatin products by PCR method for the first time in Iran. Journal Of Halal Research. / 2020; 4(2):16-26.DOI,                              https://doi.org/10.30502/h.2021.245836.1047.