بررسی اصول تربیتی موجود در آیات داله بر حلیت و حرمت اکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش، موسسه تخصصی قرآن و حدیث امام سجاد علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

< p>یکی از مسائل مهم نظام انسانی در تمام حیطه‌ها، مسئله تربیت است. به همین علت تمامی مکاتب انسان‌شناسی به دنبال تبیین موازین تربیتی خود هستند. دین مبین اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با نزول قرآن و ارسال رسل به دنبال تربیت حقیقی بوده است.
دراین‌بین، قرآن به‌عنوان کتاب نازل‌شده از جانب خداوند، بهترین کتاب برای این مهم است که در تمامی جنبه ­های زندگی قانون تربیتی دارد. یکی از آن جنبه­ ها، خوردن و آشامیدن است. هدف این پژوهش این است که با بررسی آیات داله بر حرمت و یا حلیت اکل، به اصول تربیتی مربوط به این حیطه پرداخته شود که در جایگاه خود بسیار مهم و حیاتی هستند. بدین‌صورت که ابتدا این آیات استخراج‌شده و در مرحله بعد با توجه به استفاده سیاقی که از مفاهیم موجود درآیات می‌توان برداشت کرد، اصول تربیتی مربوط به خوردن و آشامیدن، از این آیات برداشت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the educational principles contained in the verses of Daleh on eloquence and sanctity

نویسنده [English]

  • mohammad javad purskandary
Department of education , Imam Sajjad (AS) Quran and Hadith Institute. Tehran, Iran
چکیده [English]

< p >One of the important issues that the human system seeks in all areas is the issue of education, which is why all schools of anthropology seek to explain their educational standards. The religion of Islam is no exception to this rule and seeks true education with the revelation of the Qur''an and the sending of the Messenger.
In the meantime, the book of the Qur''an, as a book revealed by God, is the best book because it has educational laws in all details of life, one of which is the issue of eating and drinking. This study aims to examine the verses on the sanctity or sanctity of the heart, to mention the educational principles related to this field, which are critical and vital in their position. In this way, first these verses are extracted and in the next stage, according to the contextual use that can be taken from the concepts contained in the verses, the principles of education related to eating and drinking are taken from these verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Permission of consuming"
  • " Prohibition of consuming"
  • "Education"
  • "Educational principles"