مقایسه نظرات قران پیرامون بندپایان با نتایج علمی و بهداشتی دوره معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش انگل شناسی انستیتو پاستور ایران، تهران ، ایران

2 بخش حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 بخش علوم و معارف قرآنی، دانشگاه معارف قرآن وعترت (علیهم السلام) ، اصفهان، ایران

4 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

قرآن، معجزه ابدی حضرت محمد (ص)، در تمامی اعصار و ادوار پاسخگوی همه نیازهای جامعه بشری است. هدف از این مطالعه، مقایسه­ی نظرات قرآن پیرامون بندپایان با نتایج علمی و بهداشتی دوره معاصر است. بندپایانی که به­طور مستقیم و یا غیرمستقیم در آیات و یا قصص قرآنی به آن‌ها اشاره شده است. این بخش­ها استخراج و سپس هرکدام، منطبق بر کتب‌ تفسیر و حقایق علمی ، تفسیر شده­اند. و همچنین به اهمیت بهداشتی بعضی از بندپایان و زنبورعسل با توجه به ترجمه و تفاسیر، پرداخته‌شده است. خداوند در قرآن از 9 بندپا نامبرده است که ازجمله آن‌ها زنبورعسل است که آن را حلال و شفابخش عنوان کرده است. نام این بندپایان با مقاصد مختلف و با برهان و دلیل برای انسان استفاده شده است؛ مثلاً در موضوعات نزول عذاب بر کافران، تشبیه حالات انسان در قیامت، برقراری ارتباط بندپایان با انسان، اثبات نبود آگاهی جنّیان از غیب، وحی بر موجودات غیر از انسان، ناتوانی معبودهای غیرحقیقی، خوراکی حلال، نام بندپایان به‌کاررفته است. دراین‌بین، از بندپایان بیشتر به‌عنوان‌مثال استفاده شده است.  این نکته گفته شود که ریشه عقل در قرآن 49 بار به‌کاررفته و بر تعقل تأکید شده است. بعد از قرن­ها در قرآن حقایقی در مسائل­ بهداشتی و پزشکی مانند بیماری‌های طاعون، مالاریا و یا لارو درمانی زخم‌های مزمن، اشاره شده ­است که هم‌اکنون از طریق علم و نتایج علمی دوره معاصر به واقعیت نزدیک شده‌اند. جوانب مختلف آفرینش حیوانات به‌ویژه بندپایان، بخش قابل‌توجهی از آیات قرآنی را تشکیل می‌دهند. بنابراین انسان‌ها از این منظر نیز می‌توانند، بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Quranic views on arthropods with contemporary scientific and health results.

نویسندگان [English]

  • Naseh Maleki-Ravasan 1
  • Elham Biabangard esfahani 2
  • Elahe Biabangard esfahani 3
  • Hamzeh Alipour 4
1 Department of Parasitology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.
2 Dep. medical entomology and vector control, university of tarbiat modares, Tehran, Iran
3 Dep.Quranic sciences, university of Quranic maaref and etrat, Esfahan, iran
4 Research Center for Health Sciences, Institute of health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,Iran
چکیده [English]

The Quran, the great and eternal miracle of the prophet Mohammad (S) is the charter of the wellbeing and human conduct. The current study compares the views of the Quran about arthropods with the scientific & health results of the contemporary period. Arthropod names where directly or indirectly implied in the Quran were retrieved. Then, for each, the interpretations were given according to the scientific facts and interpret books. Also, their health importance and Halal food regard to the translation and interpretations were discussed. God has talked about 9 arthropod names in the Quran Among them is honey, which is Halal and healing. The name of these arthropods with various purposes is to use proof and reason for human beings, the torment of infidels descends, the similitude of human beings on the Day of Resurrection, the communication of arthropods with human beings, the proof of jinns' ignorance of the unseen, revelation to non-human beings and the weakness of other gods and Halal food have been used. In the meantime, arthropods have been used more as examples, and the emphasis on reason in Quranic allusions has been emphasized 49 times in the Quran. Centuries later, the truth of medical and health fields such as the plague, malaria, and maggot therapy to wound healing mentioned in the Quran has now been identified in detail and brought closer to reality. The various aspects of the creation of animals, especially arthropods, form a significant part of Quranic verses. Therefore, human beings can benefit from this perspective as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Arthropods
  • Health
  • Scientific
  • contemporary period