پژوهشی فقهی درباره اعتبار علامت بازرگانی حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی مصطفی ، قم، ایران

چکیده

علامت بازرگانی حلال از مسائل نوپدید است که در این‌مقاله برای نخستین‌بار با روش‌تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای و میدانی بررسی فقهی می‌شود. نشان حلال ، برند و گواهی بازرگانی است که جهت تضمین حلیت محصولات مصرفی برای مرکزهای تجاری و صنعتی از سوی برخی‌ مرکزهای معتبر صادر می‌شود. این ‌نشان موجب ظن به حلیت محصولات شده و ازآن‌ جایی‌که از مسائل نو پدید بوده و در متون شرعی یافت نمی‌شود، از مصادیق ابزارهایی است که موجب ظنون مطلق به‌حساب می‌شود، ازاین‌رو تنها درنزد قائلان به اعتبار ظنون مطلق اعتبار دارد. نشان حلال از امارات معتبر شرعی است که درصورت عدم‌احراز جعلی‌بودن آن بر محصولات و عدم‌تعارض آن با ادله دیگر اعتبار دارد. این اعتبار عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز تولیدکننده محصولات مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصولات مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش‌آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر قاعده عدم ‌تذکیه و استصحاب عدم‌تذکیه مقدم است. درصورت تعارض علم مصرف‌کننده با نشان، علم مصرف‌کننده مقدم است، زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با نشان، بینه مقدم است، زیرا در کشف از واقع قوی‌تر از نشان است. در هنگام تعارض خبر واحد با نشان، بنابر قول به ظن خاص بودن خبر واحد و تقدم ظن خاص بر ظن مطلق، خبر واحد مقدم است و بنابر قول به ظن مطلق بودن خبر واحد یا ظن خاص بودن آن و برابری ظن خاص با ظن مطلق، هردو از اعتبار ساقط شده و باید براساس اصول عملی اقدام کرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential research on the validity of a halal trademark

نویسنده [English]

  • akbar mahmoudi
Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

Halal trademark is one of the emerging issues in this article for the first time with the method of descriptive research, critical analysis and library and field documents, jurisprudential study. The Halal mark is a brand and commercial certificate issued by some reputable centers to guarantee the Halal status of consumer products for commercial and industrial centers. This sign raises the suspicion of the Halal status of products and since it arises from new issues and is not found in religious texts, it is one of the examples of tools that cause absolute suspicion, so it is valid only among those who believe in the absolute suspicion. The halal mark is a valid Sharia from the UAE, which is valid if it is not counterfeit on products and does not conflict with other evidence. This credit is general and it does not matter if the center is the producer of Muslim or infidel products and the seller of Muslim or infidel products and the market for its sale belongs to Muslims or infidels. This sign precedes the rule of non-purification and acceptance of non-purification. In the event of a conflict between consumer science and a mark, consumer science takes precedence because disconnection is superior to suspicion. Assuming that the evidence is in conflict with the sign, the evidence is paramount, because it is stronger than the sign in the discovery. In case of conflict between a single news item and a sign, according to the promise of the suspicion that the single news is special and specific suspicion takes precedence over the absolute suspicion, the single news takes precedence. Both are invalid and must be acted upon in accordance with practical principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal Trademark
  • Credit
  • Halal Goods
  • Halal Products