مد و پوشاک حلال و تاثیر آن بر سلامت معنوی جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حوزه علمیه مشهد، مشهد، ایران

2 گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پوشش یکی از نیازهای اولیه بشری است و در زندگی فردی و اجتماعی او تاثیرگذار است. انسان در فطرت خود، ویژگی‌هایی همچون زیبایی‌خواهی، میل به امنیت و آرامش دارد و به دنبال رضایتمندی از خود است. از طرفی، او در تعاملات اجتماعی خود نیازمند امنیت، آرامش، دیده شدن، تایید شدن و به طور کل رضایتمندی اجتماعی است. شاخص های پوشش می‌تواند به عنوان متغیرهای اصلی در این زمینه نقش مثبت یا منفی ایفا کند. برندهای مختلفی در زمینه صنعت پوشاک با توجه به این نیازهای فردی و اجتماعی بشر، اقدام به طراحی، تولید و عرضه لباس می کنند. پوشاک حلال به عنوان یکی از برندهای مطرح در دنیا، با دارا بودن شاخص‌های ویژه که سلامت معنوی را بر سلامت ظاهری ترجیح می دهد، اثرات مثبت فراوانی در کیفیت‌افزایی و بالابردن شاخص‌های سلامت معنوی در جامعه دارد. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای و میدانی است. ابزارهای تحقیق عبارتند از پرسشنامه کتبی، مشاهده،  مصاحبه شفاهی و مطالعه کتابخانه ای. نتایج تحقیق نشان می دهد پوشاک حلال، به دلیل میل فطری بشر به امنیت، آرامش، رضایتمندی روانی، زیبایی خواهی و میل به زیبا بودن و در عین حال سلامت فردی و اجتماعی، به سرعت می تواند مورد اقبال و توجه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پوشاک قرار گیرد و به عنوان یک صنعت پیشرو در جهان عرض اندام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Halal fashion and clothing and its impact on the spiritual health of society

نویسندگان [English]

  • javad maghami 1
  • ali salehi 2
1 Seminary of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Philosophy and Islamic Theology of Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

Coverage is one of the basic human needs and affects his personal and social life. In his nature, man has characteristics such as aesthetics, desire for security and peace, and seeks self-satisfaction. On the other hand, in his social interactions, he needs security, peace, being seen, approved and in general social satisfaction. Coverage indicators can play a positive or negative role as the main variables in this field. Various brands in the field of clothing industry design, produce and supply clothing according to these individual and social human needs. Halal clothing as one of the leading brands in the world, with special indicators that prefer spiritual health to physical health, has many positive effects on quality and enhancement of spiritual health indicators in society. The research method in this article is library and field. Research tools include a written questionnaire, observation, oral interview and library study. The results of research show that halal clothing, due to the innate human desire for security, peace, psychological satisfaction, aesthetics and desire for beauty, as well as personal and social health, can quickly be appreciated by manufacturers and consumers of clothing To be established as a leading industry in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal clothing
  • spiritual health
  • mental satisfaction
  • fashion
  • aesthetics