جهانی‌سازی گوشت قرمز حلال، فرصت‌ها، چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه بهداشت موادغذایی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاداسلامی، آمل، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: غذای حلال بیش از 1400سال است که درجمعیت مسلمانان مصرف می‌شود ولی صنعت حلال در سال‌های اخیر بسیار رونق گرفته و تقاضای این غذا نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. درحال حاضر 1.8میلیارد نفر مسلمان درجهان زندگی می‌کنند که در حدود ۲۷ درصد از جمعیت جهان تخمین زده می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق آنان پایبند به آداب دینی در امر غذا خوردن هستند. تخمین زده شده ‌بود که تعداد جمعیت مسلمانان تا سال ۲۰۳۰ از ۲ میلیارد نفر فراتر خواهد رفت. می‌توان گفت که تقریبا ۲۰ درصد مسلمانان در کشورهای غیرمسلمان زندگی می‌کنند.
نتایج: جهانی شدن صنعت گوشت قرمز حلال که روز به روز در حال تحول روبه وسعت است، فرصت‌ها وچالش‌هایی دارد ازجمله فرصت‌های این امر آگاهی جهانی نسبت به بازار گوشت حلال توسط دولت‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی غیرمسلمان، ظهور داده‌های پژوهشی قابل اتکاء، به‌کارگیری تبلیغات گسترده جهانی درخصوص غذای حلال، ایمنی وکیفیت گوشت حلال نسبت به غیرحلال، فرصت‌های سرمایه‌گذاری حلال توسط کشورهای اسلامی،  نبود راهبردهای شفاف برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سردرگمی به‌خاطر استانداردهای گوناگون درحوزه گوشت حلال و تعارض منافع آنان، تأمین مالی نامناسب استارت آپها و نوآوری‌ها، آموزش‌های ناکافی، جنگ و خشونت در خاورمیانه، وجود ترس از اسلامی‌گری، فعالیت گسترده گیاهخواران، استانداردهای گوشت قرمزحلال تقلبی و... از جمله چالش‌ها و معایب این فعالیت هستند.
نتیجه‌گیری: درحال حاضر برند گوشت قرمز حلال درانحصار کشورهای غیرمسلمان است اگرچه فرصت‌ها وچالش‌های جهانی‌سازی که درمقاله برشمرده شد شامل حال این کشورها می‌شود ولی کشورهای مسلمان مثل جمهوری اسلامی ایران با در نظرگرفتن این فرصت‌ها وچالش‌ها و نقاط ضعف و قوت می‌توانند بازار جهانی گوشت قرمز حلال را در آینده دردست بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization of halal red meat, opportunities, challenges

نویسنده [English]

  • Mohammad Ahmadi
Department of Food Hygiene, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: Halal food have been consumed by Muslims for more than 1,400 years, but the halal industry has flourished in recent years and the demand for this food has increased significantly. There are currently 1.8 billion Muslims living in the world, about 27% of whom is estimated to be overwhelmingly devoted to religious eating habits. It was estimated that the Muslim population would exceed 2 billion by 2030. Arguably about 20% of Muslims live in non-Muslim countries.
Results: The globalization of the ever-evolving halal red meat industry has opportunities and challenges, including opportunities for global awareness of the halal meat market by governments, non-Muslim companies and financial institutions, the emergence of reliable research data , widespread global advertisement on halal food, safety and quality of halal meat compared to non-halal meat, halal investment opportunities by Islamic countries, lack of clear strategies for regional and international cooperation, confusion over different standards in halal meat and conflict of interest,  Inadequate funding for startups and innovations, inadequate training, war and violence in the Middle East, fear of Islamism, widespread activity of vegetarians, counterfeit red meat standards, etc. are among the challenges and disadvantages of this activity.
Conclusion: Currently, the halal red meat brand is exclusive to non-Muslim countries. Although the opportunities and challenges of globalization mentioned in the article include these countries, but Muslim countries such as the Islamic Republic of Iran, considering these opportunities, challenges, weakness and strength, can seize the global halal red meat market in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red Meat
  • Halal
  • Globalization
  • Opportunities
  • Challenges
  • Strengths and Weaknesses