تقویت صنایع غذایی حلال با استفاده از پسماندهای غذایی اقتصاد فرآورده‌های حلال

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: هر ساله میلیون‌ها تن پسماند مواد غذایی حلال در محیط دفع می‌شود. این امرعلاوه بر اینکه موجب پدیده گرمایش جهانی می‌گردد، موجب تضرر اقتصادی واحدهای صنعتی غذای حلال نیز می‌گردد. در دو دهه گذشته، جهانی شدن، سبک زندگی و ترجیح‌های مصرف‌کننده و پویایی بازار تأثیر قابل توجهی بر صنایع غذایی داشته است که این امر خود موجب رقابت در صنایع نیز گردیده است، این عوامل تقریباً بر همه صنایع غذایی تأثیر گذاشته که صنعت غذای حلال نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این در حالی است که طبق آیات و روایات در دین مبین اسلام اسراف و تبذیر منع گردیده است.
 نتایج: بررسی روش‌های مدیریت پسماند علاوه بر جلوگیری از اسراف و دورریز پسماندهای غذایی می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی و بازگشت سرمایه در گردش کارخانه‌ها گردد. در این مقاله به بررسی روش‌های بازیافت و بازمصرف پسماندهای غذایی در صنعت از جمله بازیافت و تصفیه زیستی در جهت تولید انرژی و سوخت‌هایی با منشأ زیستی و جایگزینی با سوختهای فسیلی؛ تصفیه و بازیافت در جهت تولید کودهای آلی و جایگزینی با کودهای صنعتی؛ و بازیافت پسماندها و ضایعات در جهت بازگرداندن به چرخه صنعت و استفاده بهینه پرداخته شده است.
نتیجه‌گیری: پسماندهای آلی از لحاظ علمی دارای ارزش بالایی هستند، با مدیریت صحیح و کارآمد پسماندهای صنعت غذای حلال علاوه بر جلوگیری از ضررهای اقتصادی و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی می‌توان به تولید محصولات جدید پرداخت که منجر به بازگشت سرمایه و ایجاد اشتغال می‌گردد و در نتیجه خودکفایی و استقلال کشورهای اسلامی از واردات و حتی ایجاد صادرات و ارز‌آوری در برخی زمینه‌ها را موجب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing the Halal Food Industry by Utilizing Food Wastes

نویسندگان [English]

  • Nassim Golestanehzadeh
  • Masoud Honarvar
Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: Each year millions of tons of halal food waste are excreted into the environment. In addition to causing the phenomenon of global warming, it also causes economic losses to halal food industrial units. In the last two decades, globalization, lifestyle and consumer preferences, and market dynamics have had a significant impact on the food industry, which in turn has led to competition in the industry. These factors have affected almost all food industries, including the halal food industry which is no exception of this rule. However, according to verses and hadiths, extravagance and waste are forbidden in Islam.
Results: Therefore, in addition to preventing waste and disposal of food waste, the study of waste management methods can lead to job creation and return on working capital of factories. In this paper, the recycling and reuse of waste in the food industry, including recycling and biological treatment to produce energy and bio-fuels to embedment with fossil fuels sources; Refining and recycling for the production of organic fertilizers to replacement with industrial fertilizers; waste recycling in order to return to industrial cycle and optimal uses, in this article each of the above methods has been studied.
Conclusion: Organic waste is scientifically valuable, with proper and efficient management of halal food industry waste, in addition to preventing economic damage and reducing environmental pollution, it is possible to produce new products that lead to return on investment and job creation. It causes the self-sufficiency and independence of Islamic countries from imports and even the creation of exports and currency in some fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Waste
  • Halal Food
  • Waste Recycling