بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تهیه غذای حلال

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه فقه و معارف، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: موضوع حلال و توجه به فرهنگ استفاده از آن، موضوعی است که مورد تأکید دین مبین اسلام می‌باشد. با ‌تأمل در آیات و روایات به خوبی در می‌یابیم که این موضوع درنگرش اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و اسلام توجه زیادی به آن کرده است، و آثار و پیامدهای فراوانی برای رعایت ویا عدم رعایت آن ذکرکرده است. از منظر علمی هم آثار و فوائد غذای حلال و پیامدهای منفی استفاده از غذای حرام در بسیاری از موارد به اثبات رسیده است. بنابراین از لحاظ منطقی می‌بایست همه ‌انسان‌ها حتی غیر مسلمانان به رعایت این موضوع اهتمام داشته باشند.
نتایج: عواملی در ترویج و اشاعه حلال وجود دارد که بسیاری از دولتمردان کشورهای غیر اسلامی به مقابله با آن می‌پردازند. طبیعتاً باید این عوامل را در خارج از اصل موضوع حلال جستجو کرد. این مقاله به بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی‌، سیاسی و اقتصادی تهیه غذای حلال پرداخته، که در واقع باعث نگرانی کشورهای غیر اسلامی شده و به مقابله با ترویج فرهنگ حلال می‌پردازند.
نتیجه‌گیری: مقابله دولت‌های غیر اسلامی با این فرهنگ به دلیل استقبال مردم آن کشورها از محصولات حلال علنی نیست و حتی هم اکنون برندهای حلال در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد ولی در عمل با روش‌های گوناگونی از جمله برجسته سازی برندهای غیر اسلامی و ایجاد موانع مختلف به تضعیف جایگاه برند حلال در کشورهای خود می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating socio-cultural, political and economic factors in preparing halal food

نویسندگان [English]

  • javad dastmorad
  • Hadi Gheybi
Department of Education and Jurisprudence,, JAl-Mustafa Al-Alamiya University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and objective:  The matter of halal and paying attention to the culture of its use is an issue that is emphasized by Islam. Reflecting on the verses and hadiths, we understand that this issue is quite important in the view of Islam, and it has paid much attention to it and has mentioned many effects and consequences for its observance or non-observance. From a scientific point of view, the effects and benefits of halal food and the negative consequences of using haram food have been proven in many cases. Therefore, logically, all human beings, even non-Muslims, should pay attention to this issue.
Results: There are factors in the promotion and dissemination of halal that many statesmen in non-Islamic countries deal with. Naturally, these factors must be sought outside the realm of halal. This article examines the cultural, social, political, and economic implications of preparing halal food, which raises concerns among non-Muslim countries and counteracts the promotion of halal culture.
Conclusion: The confrontation of non-Islamic states with this culture is not public due to the acceptance of halal products by the people of those countries, and even now there are halal brands in most countries of the world, but in practice, there are various methods such as highlighting non-Islamic brands and creating various obstacles to weakening the position of Halal brands in their countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal Food
  • Islamic Civilization
  • Economic Prosperity
  • Political and Social Power of Halal
  • Social Anomalies