بررسی آیات فقهی در حلیت یا حرمت استعمال دخانیات در نگاه فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

پس از رواج دخانیات در بین مسلمانان، دانشمندان اسلامی درباره حکم آن سخن گفتهاند؛ برخی از فقهای امامیه همچون شیخ حر عاملی ، آیت‌الله مکارم شیرازی و... و همچنین بسیاری از دانشمندان اهل سنت، استعمال دخانیات را حرام دانسته‌اند. از این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، برمی‌آید که از جمله دلایل مورد استناد این گروه از دانشمندان، آیاتی از قرآن است که در منابع فقهی و بعضاً تفسیری مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. مقایسه‌ دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل سنت درباره این آیات و چگونگی استناد به آنها نشان می‌دهد که در چگونگی حرمت استعمال دخانیات اختلاف است، زیرا برخی آن را گناه صغیره دانسته و برخی برای آن مجازاتی همچون مجازات شرب خمر در نظر گرفته‌اند. از این رو در فسق استعمال‌کننده دخانیات و امکان امامت او در نماز جماعت اختلاف شده است. بررسی آیات قرآنی نشان می‌دهد که اطلاق آیاتی که بر نکوهش قتل نفس، نکوهش به هلاکت انداختن خود و دیگران، زشتی تلف کردن نعمت‌های خدا، زشتی اسراف، حرمت استفاده از چیزهای پلید و... دلالت دارند، می‌توانند برای حرمت استعمال دخانیات مورد استفاده قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Study of Quranic Juristic Verses about Permissibility or prohibition Smoking from the Viewpoint of Shia and Sunni"

نویسنده [English]

  • morteza rahimi
Faculty of Theology, shiraz University, shiraz, Iran.
چکیده [English]

After the spread of tobacco among Muslims, Islamic scholars have discussed its ruling; some Shiite jurists, such as Sheikh Horr Amoli, Ayatollah Makarem Shirazi etc. and many other Sunni scholars, have forbidden smoking. This study, which is done by descriptive and analytical method, shows that one of the reasons for this group of scholars is the verses of the Qur'an, which have been referred to in jurisprudential and interpretive sources. Comparing Shiite and Sunni scholars' views on these verses shows that there is a difference in how to prohibit people from smoking; because some scholars consider it as a minor sin, and some others believe that it has as the same punishment as drinking wine. Hence, they differed about the justice of the person who uses tobacco and the possibility of saying prayer as an Imam. Analyzing the Qur'anic absolute verses about the prohibition of killing others and himself, wasting the blessings of God, the ugliness of lavishness, using of evil things, etc. can be used for prohibiting on tobacco use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco
  • Verses
  • Prohibition
  • Harm
  • Dissipation