نویسنده = نفیسه صادقی
بررسی میزان فنول و فعالیت آنتی اکسیدانی در انواعی از نوشیدنی های مالت دار موجود در بازارتهران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 81-91

10.30502/h.2021.241551.1030

بهروز جنت؛ معصومه بهزاد؛ محمدرضا اویسی؛ منان حاجی محمودی؛ سوده کرمی؛ نفیسه صادقی


بررسی فقهی استحاله

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-49

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال»

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 5-17

10.30502/h.2019.88070

حامد صادقی؛ نفیسه صادقی