طراحی یک نظام مدیریت ارزیابی ایمنی و کنترل کیفیت با رویکرد غذای حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده‌ی علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تقاضای جهانی محصولاتغذایی حلال در حال رشد است. کشورهای عربی ابتکار عمل خود را به عنوان مرکز جهانی مواد غذایی حلال بر عهده گرفته‌اند. مصرف کنندگان مواد غذایی حلال در حال حاضر بیشترین نگرانی را در مورد یکپارچگی وضعیت حلال و کنجکاوی در مورد تمام فعالیت‌های درگیر در طول زنجیره تأمین دارند و اینکه محصولات خریداری شده، در تمام مسیر تولید حلال واقعی باشد. مدیریت مواد غذایی حلال از دیدگاه سازمان محور به یک زنجیره تأمین تشبیه شده است. با وجودی که صداقت حلال به طور گسترده‌ای در نشریات صنعتی حلال وجود دارد، عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین مواد غذایی حلال و تحقیقات جامعی در مورد زنجیره تأمین و ایمنی غذایی حلال تا به امروز در نشریات ایرانی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
روش‌ها: ما یک مدل مفهومی‌‌ برای مطالعه ابعاد زنجیره تأمین مواد غذایی حلال و رابطه پیاده سازی زنجیره تأمین مواد غذایی حلال و عملکرد مدیریتی به منظور ارزیابی ایمنی و کنترل کیفیت و اطمینان از غذای حلال پیشنهاد می‌‌کنیم. در مجموع از اطلاعات سازمانی 240 کشور مختلف در این مطالعه استفاده شده است. بدین منظور از مدل سازی معادلات ساختاری(Structural Equation Modeling) استفاده شد.
نتایج:پیاده سازی زنجیره تأمین مواد غذایی حلال می‌‌تواند بر ایمنی غذایی تأثیر بگذارد. به طور کلی این یافته‌ها نیاز به ارزیابی استراتژیک در ده بعد زنجیره تأمین مواد غذایی حلال را نشان می‌‌دهد.
 نتیجه‌گیری: شفافیت در میان زنجیره‌ی تأمین، خطر تولید محصولات غیر حلال را در کلیه‌ی مراحل تولید محصول کاهش می‌دهد، و این طرح می‌‌تواند به عنوان یک مدل مرجع توسط تولید‌کنندگان در صنعت مواد غذایی حلال استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a management system for safety assessment and quality control with a halal food approach

نویسنده [English]

  • Somayeh Shirazi
Department of Agricultural ecology, Institute of Environmental Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Global demand for halal food products is growing. Arab countries have taken the initiative as the global center of halal food. Halal food consumers are currently most concerned about the integrity of the halal status and curiosity about all activities involved throughout the supply chain so that the products purchased are genuine throughout the halal production path. Halal food management is likened to a supply chain from an organizational perspective. Although halal honesty is widely found in halal industrial publications, the factors affecting the integration of halal food supply chain and comprehensive research on halal food supply chain and safety have not been discussed in Iranian journals to date.
Methods: We propose a conceptual model to study the dimensions of the halal food supply chain and the relationship between the implementation of the halal food supply chain and managerial performance in order to assess the safety and quality control and assurance of halal food. A total of organizational information from 240 different countries was used in this study. For this purpose, structural equation modeling (SEM) was used.
Results: The results showed that the implementation of halal food supply chain can affect food safety. In general, these findings indicate the need for strategic evaluation in ten dimensions of halal food supply chain.
Conclusion: Transprancy in the supply chain puts the risk of producing insoluble products at risks reduces all stages of product production and this designand can be used as a reference model by manufacturers in the halal food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvent food
  • food safety
  • quality control
  • structural equation modeling