الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی زعفران طیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 گروه زیست فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

3 گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

4 گروه طراحی ماشین آلات صنایع غذایی ، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران. مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زعفران به عنوان یکی از محصولات تولیدی و مصرفی استراتژیک و ارزآور کشاورزی کشور شناخته شده است. با توجه به بازار بسیار خوب این محصول در آسیای صغیر و خصوصاً اروپا، این امکان برای ایران وجود دارد که بتواند خود را از کوران رقابت با کشورهای رقیب مانند ایتالیا و اسپانیا و حتی افغانستان عقب نگذارد و بازار مناسب 96 درصدی این محصول در سطح جهان را از طریق تولید محصولی با کیفیت بالا با رعایت استانداردهای مختلف و نظام های کنترل کیفیت حفظ نماید. در آداب دینی نیز، بر اهمیت اثربخشی مواد غذایی بر جسم و جان بسیار تأکید شده است. یکی از گزاره های قرآنی در این زمینه واژه طیب می باشد.
روش‌ها: در این تحقیق سعی گردید با تلفیق مفهومی مناسب از آموزه‌های دینی و استانداردهای موجود، نظام کنترل کیفیت جامعی درخصوص دستیابی به محصول زعفران طیب تدوین شود.
نتایج: پس از تبیین مفهوم زعفران طیب به طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی زعفران بر اساس پنج مؤلفه اصلی محصول طیب (حلیت، سلامت، اصالت، جذابیت و برکت) برای مراحل مختلف تولید تا عرضه زعفران پرداخته شد.
نتیجه‌گیری: بررسی‌های انجام شده نشان داد، بهره مندی از روش‌های مکانیزه و کارآمد، به منظور بهره وری بیشتر و انجام تحقیقات بیشتر در جهت اصلاح قوانین و استانداردهای موجود، و استفاده بهینه از امکانات، از مواردی است که می‌تواند در راستای دستیابی به زعفرانی طیب راهگشا باشد. مسلماً این مهم جز با مشارکت جمعی از تولیدکنندگان و متولیان حوزه زعفران، و برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در مراحل مختلف تولید تا عرضه محصول میسر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Quality Evaluation and Ranking Model of Tayyib Saffron

نویسندگان [English]

  • Javad Feizy 1
  • Mahboobe Sarabi Jamab 2
  • Moslem Jahani 3
  • Hossein Zamani 4
1 Food Quality control and Safety, Research Institute for Food Science and Technology, Mashhad, Iran
2 Food Biotechnology Department, Research Institute for Food Science and Technology, Mashhad, Iran
3 Food Chemistry Department, Research Institute for Food Science and Technology, Mashhad, Iran
4 Food Machineries Department, Research Institute for Food Science and Technology, Mashhad, Iran Razavi Quality Institute, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Saffron is known as one of the strategic and precious agricultural products in Iran. Since this product has an appropriate market in Anatolia and Europe, it is possible for Iran to produce high quality products through observing different standards and quality control systems and be able to compete by producing countries such as Italy and Spain. Religious rites also emphasize the importance of the effectiveness of food on the body and soul. One of the Qur'anic propositions in this regard is the word Tayyib.
Methods: In this paper, by emphasizing religious advice on the importance of the effect of diet quality on the health of mind and body, it is possible to develop a comprehensive quality control system to achieve Tayyib products based on the teachings of Salam sharia.
Results: In the present paper, the concept of Tayyib saffron is explained and so on the model of quality control and rating of Tayyib saffron was designed based on the five main components of Tayyib product (Halaness, Originality, Healthiness, Efficiency and Desirability and Attractiveness) for different stages of saffron production or supply.  
Conclusion: The results of the study showed, benefiting from mechanized and efficient manner, conducting more research in order to improve the rules and standards and optimal use of facilities for more productivity can be effective in achieving Tayyib saffron. Certainly, this will not be possible except with the participation of saffron producers and officials and proper planning in different stages of crop product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Tayyib
  • Quality Assessment Model
  • Ranking