شاخص‌های گردشگری سلامت بر پایه حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیعه شناسی، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران.

2 گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مازندران، شهر مازندران، ایران.

چکیده

مقدمه:گردشگری سلامت از جمله شاخه‌های گردشگری است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان عرصه گردشگری قرار گرفته است. این نوع گردشگری که از سودآوری و ارزش اقتصادی بالایی نیز برخوردار است، در هر کشور به تناسب توان علمی و تنوع خدمات پزشکی، مورد بهره برداری قرار گرفته است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در عرصه علوم و تحقیقات پزشکی نوین، یکی از باسابقه‌ترین کشورها در تاریخ طب بوده و حتی دارای مکتب طبی منحصر به فرد در طب قدیم می‌باشد.
روش‌ها: در مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی و کتابخانه‌ای، به تبیین شاخص‌های گردشگری سلامت حلال در ابعاد مختلف علم پزشکی پرداخته شده است.
نتایج: واکاوی ابعاد مختلف گردشگری حلال و بررسی خدمات پزشکی متنوع از خدمات بالینی گرفته تا تولید دارو و ماساژ درمانی و...، می‌تواند بسته جامعی از خدمات پزشکی را در قالب گردشگری سلامت حلال ارائه داده و گردشگران فراوانی را به کشور جذب کند.
نتیجه گیری: گردشگری سلامت در دنیا با سلامت جسمی آغاز شد و سپس به بعد روانی انسان نیز توسعه یافت؛ به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ، بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی، ذهنی، روانی و روحی فرد به مدت بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال گردشگری سلامت حلال اطلاق می‌شود. همچنین می‌توان جهت پیشرفت در این امر به نکاتی همچون یک تشکیل باشگاه گردشگری سلامت حلال، توسعه الگو و مدل گردشگری پزشکی حلال اهمیت ویژه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Halal-based health tourism indicators

نویسندگان [English]

  • Mohammad ebrahim Pishnamazi Rostamkolaee 1
  • Zahereh Ayazi Rostamkolaee 2
1 Department of Shia Studies, Faculty of Shia Studies, Qom University of Religions, Qom, Iran.
2 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Mazandaran University of Religions, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Health tourism is one of the branches of tourism that has been considered by many tourism activists in recent years. This type of tourism, which has high profitability and economic value, has been exploited in each country in proportion to its scientific potential and diversity of medical services. Iran, as one of the advanced countries in the field of modern medical science and research, is one of the oldest countries in the history of medicine and even has a unique medical school in ancient medicine.
Methods: In the present article, using descriptive and library methods, the indicators of halal health tourism in different aspects of medical science have been explained.
Results: Analysis of different aspects of halal tourism and review of various medical services from clinical services to the production of medicine and massage therapy, etc., can provide a whole package of medical services in the form of halal health tourism and attract many tourists to the country.
Conclusion: Health tourism in the world began with physical health and then developed into the human mental aspect. Travelling from a permanent area of residency to maintain, improve or regain physical, mental, emotional, and spiritual health for more than 24 hours and less than a year is referred to as halal health tourism. To progress in this regard, points such as the establishment of a halal health tourism club, the development of a pattern and a model of halal medical tourism can also be given special importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • Halal medicine
  • Halal health
  • Halal tourism