بررسی حلیت ماهیان با استفاده از ساختار فلس گونه های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، موسسه تحقیقات شیلات ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

چکیده

مقدمه: فلس ماهیان به چهار دسته اصلی تقسیم و شامل فلس صفحه‌ای یا‌‌ پلاکوئید (Placoid)، فلس لوزی یا گانوئید (Ganoid)، فلس دایره‌ای یا سیکلوئید (Cycloid) و فلس شانه‌ای یا کتنوئید (Ctenoid) می‌شود.
روش‌ها: فلس‌‌هایی از ناحیه زیر باله پشتی، به آرامی از بدن ماهی جدا می‌‌گردند. در محلول هیپوکلرایت سدیم قرارداده شده تا موکوس و یا مواد جدا نشده دیگر جدا گردند. سپس فلس‌‌ها شسته و در سری‌های اتانول آبگیری می‌شوند. درنهایت بوسیله لایه نازکی از طلا پوشیده شده و توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره مورد مطالعه و بررسی قرار می‌‌گیرد.
نتایج: خارهای بیرون زده‌‌ فلس‌‌های پلاکوئید، به پوست کوسه‌‌ها ویژگی یک بافت سخت را می‌‌دهد. اگر چه برخی از مار‌ماهیان دارای فلس مشخصی نیستند ولی در بسیاری از مار‌ماهیان نظیر مارماهی آب شیرین فلس‌های سیکلوئید کوچک و بیضوی وجود دارد که بر روی پوست قرار می‌گیرد. در بعضی از گربه‌ماهی‌ها، پوست با صفحات استخوانی موسوم به اسکوت‌‌ها (scutes) پوشانده شده است که نوعی زره بدن به طرق مختلف نمایان می‌شود. گربه‌ماهی فلس مشخص نداشته و در عوض پوست چرمی دارد. گربه‌ماهی به گونه دیگری تکامل یافته و فلس ندارند. با این حال، آنها دارای صفحات استخوانی برای محافظت هستند علاوه بر این، آنها از طریق پوست نفس می‌کشند و فلس‌ها مانع این روند می‌شوند.
نتیجه گیری: وجود فلس در همه ماهیان غضروفی (کوسه‌ماهی، سپر و سفره‌ماهی)و برخی از مار‌ماهیان به طور واضح تأیید و اثبات می‌شود ولی در گربه‌ماهیان ساختار معمول فلس یا پولک تأیید نشده و در عوض ساختارهای اسکیوتی که عملکرد مشابه فلس داشته و نقش فلس یا پولک را ایفا می‌کند تأیید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fish Halal investigation using the structure of scales of different species

نویسندگان [English]

  • seyyed aliakbar hedayati 1
  • tahere bagheri 2
  • mahsa yazarloo 1
1 Department of Fisheries and Aquatic Ecology, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Offshore Water Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Chabahar, Iran
چکیده [English]

Introduction: It is clear that the correct knowledge of scales and the identification of fish without scales are specialized propositions that cannot be achieved without the necessary knowledge. The body of most fish is covered with scales. The scales are made of horny or bony material.
Methods: Scales from the dorsal fin are slowly separated from the body of the fish. Place in sodium hypochlorite solution to remove mucus or other undissolved material. The scales are then washed and dehydrated in ethanol series. Finally, it is covered with a thin layer of gold and examined by electron microscopy.
Results: All cartilaginous fish have placoid or plate scales or serrated teeth on the outer surface of their body. Many eels, such as freshwater eels, have small, elliptical cycloid scales that attach to the skin. Catfish generally do not have clear and uniform scales and their bodies are often naked. Catfish do not have distinct scales and instead have leathery skin. Catfish evolved differently and have no scales.
Conclusion: The presence of scales in all cartilaginous fish (shark, shield and table fish) and some snake fish is clearly confirmed and proven, but in catfish the usual structure of scales is not confirmed and instead skate structures that have the same function as scales. And plays the role of scales or sequins is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish
  • Skin
  • Scales
  • Halal