گواهی حلال برای حشرات خوراکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، انستیتو بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 مدیر حوزه علمیه شفق، مرکز مدیریت و خدمات حوزه علمیه قم، قم، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی در جهان و به حداقل رساندن گازهای گلخانه ای، سازمان ملل استفاده از حشرات را برای تامین بخشی از پروتئین غذایی انسان ترویج داده است. بر این اساس، مردم انگیزه بیشتری برای مصرف حشرات خوراکی خواهند داشت و پیش بینی می شود تا سال 2023 بازار جهانی حشرات خوراکی افزایش قابل توجهی داشته باشد. کشورها موضع مشترکی در مورد تایید مصرف حشرات خوراکی ندارند. هدف از این پژوهش، گردآوری دیدگاه‌های علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت در مورد استفاده از حشرات خوراکی بر اساس نظریه‌های قرآن و دین است.
نتایج: تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان یک روش تحقیق می‌تواند کل فرآیند تحقیق را هدایت کند، در حالی که تحلیل محتوا روش اصلی تحقیق است.
نتیجه گیری: شامل شاخص‌هایی است که هنگام تایید قانونی بودن غذاهای حشرات خوراکی باید در نظر گرفته شود. تازگی این تحقیق به محققان علوم اسلامی در استفاده از حشرات خوراکی کمک می‌کند. آنها می‌توانند با شناخت نظرات یکدیگر برنامه‌ای برای حشرات خوراکی تهیه کنند. در انتها لازم به ذکر است در بسیاری از مذاهب حشره‌خواری غیر مجاز و حرام می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Halal Certification for edible insects

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Hamzeh Alipour 2
  • mozaffar vahedi 1
  • Mostafa mosashoar 3
1 Department of Medical Entomology, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Research Center for Health Sciences, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Director of Shafaq Seminary, Qom Seminary Management and Services Center, Qom , Iran.
چکیده [English]

To prevent food shortages in the world and minimize greenhouse gases, the United Nations has promoted the use of insects to provide part of the human food protein. Accordingly, people will be more motivated to consume edible insects, and the global market for edible insects is projected to increase significantly by 2023. Countries do not have a common position on certifying the consumption of edible insects. The purpose of this study is to collect the views of scholars of the four Sunni religions on the use of edible insects based on the theories of the Qur'an and religion.
Results: Critical discourse analysis as a research method can guide the whole research process, while content analysis is the main research method.
Conclusion: Includes indicators that should be considered when confirming the legality of insect foods. The novelty of this research helps Islamic sciences researchers in using edible insects. They can develop a program for edible insects by getting to know each other's opinions. In the end, it should be noted that in many religions, consumption of edible insects (Entomophagy) is illegal and haram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edible insects
  • Certificate
  • Islamic